Przejdź do głównej treści

Zespół Laboratoriów Ekochemii i Ekotoksykologii

Opiekun naukowy: prof. dr hab. MARIA NIKLIŃSKA

pok. 2.0.1, 2.1.9, 2.1.12, ul. Gronostajowa 7

tel.: 012 664 54 50, e-mail: maciej.choczynski@uj.edu.pl

pok. 3.0.1, ul. Gronostajowa 7

tel.: 012 664 54 50, e-mail: maciej.choczynski@uj.edu.pl

pok. 2.1.3, 2.1.11, ul. Gronostajowa 7

tel.: 012 664 52 20, e-mail: patrycja.gibas@uj.edu.pl

 

Wyposażenie

analizator elementarny CHNOS (Elementar Vario El III); spektrofotometry: absorpcji atomowej z kuwetą grafitową i płomieniem (Perkin-Elmer AAnalyst 800), emisji atomowej (Jenway PFP7), mikropłytkowy μQuant (Biotec); mikrorespirometr Mikro-Oxymax (Columbus Instr.); zestaw do rejestracji i analizy obrazu (mikroskop binokularny Olympus z aparatem cyfrowym Camedia 3030, aparat cyfrowy Canon EOS 350D); cieplarki, suszarki, mineralizatory, płyty grzewcze, piece silitowe, wytrząsarki, pH-metry, wagi analityczne etc.; komora klimatyczna (regulacja temperatury, wilgotności i oświetlenia) analizator Kjeldahla z mineralizatorem do oznaczania azotu, chromatograf gazowy z kompletnym, bezrozpuszczalnikowym systemem ekstrakcji substancji lotnych z materiałów ciekłych i gazowych

Możliwości

analizy związane z badaniem wpływu substancji toksycznych na organizmy, populacje i ekosystemy, ocena skutków środowiskowych skażenia, ocena ryzyka ekologicznego.

Więcej informacji: www.eko.uj.edu.pl/ecotox/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron