Przejdź do głównej treści

Zespół Laboratoriów Ekochemii i Ekotoksykologii

Opiekun naukowy: prof. dr hab. MARIA NIKLIŃSKA

Opiekun Laboratorium Analiz Chemicznych: mgr inż. Maciej Choczyński  (tel.: 012 664 5450,  e-mail: maciej.choczynski@uj.edu.pl); pok. 3.0.1 - 3.0.4

Opiekun Laboratorium Ekochemii: mgr Paweł Dudzik tel.: 012 664 5419, e-mail: pawel.dudzik@uj.edu.pl), pok. 2.1.12; mgr Ligia Kuriańska-Piątek tel.: 012 664 5985, e-mail: ligia.kurianska@uj.edu.pl; pok. 2.1.9, 2.1.10

Opiekun Laboratorium Ekotoksykologii: mgr Ligia Kuriańska-Piątek (tel.: 012 664 5985, e-mail: ligia.kurianska@uj.edu.pl); pok. 2.1.11

Analizator elementarny CHNOS (Elementar Vario El III); spektrofotometry: absorpcji atomowej z kuwetą grafitową oraz płomieniowy (Perkin-Elmer AAnalyst 800, Perkin-Elmer AAnalyst 200, Perkin-Elmer PinAAcle 900Z), mikropłytkowy μQuant (BioTek) oraz Synergy HTX (BioTek); mikrorespirometr Mikro-Oxymax (Columbus Instr.); zestaw do rejestracji i analizy obrazu (mikroskop binokularny Olympus z aparatem cyfrowym Canon EOS 90D); wieża do oprysków (Potter Precision Laboratory Spary Tower, Burkard); cieplarki, suszarki, mineralizatory, homogenizatory, płyty grzewcze, piece silitowe, wytrząsarki, pH-metry, wagi analityczne, lejki Tullgrena etc.; komora klimatyczna (regulacja temperatury, wilgotności i oświetlenia) analizator Kjeldahla z mineralizatorem do oznaczania azotu, chromatograf gazowy z kompletnym, bezrozpuszczalnikowym systemem ekstrakcji substancji lotnych z materiałów ciekłych i gazowych (Perkin Elmer, Clarus 600 C + przystawka Turbo Matrix XS), analizator wstrzykowo -  przepływowy z detektorem światła widzialnego (FIA compact, MLE GmbH), homogenizator kulowy na probówki 7ml oraz 30ml (Bead Ruptor), automatyczny ekstraktor do przyspieszonej ekstrakcji próbek stałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury (Thermo Scientific Dionex ASE 350), automatyczny 6-kanałowy system do ekstrakcji SPE (Lab Tech), system do szybkiego odparowywania rozpuszczalników w strumieniu azotu (Labconco RapidVap Vertex).

analizy związane z badaniem wpływu substancji toksycznych na organizmy, populacje i ekosystemy, ocena skutków środowiskowych skażenia, ocena ryzyka ekologicznego.

Więcej informacji: www.eko.uj.edu.pl/ecotox/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron