Przejdź do głównej treści

Pracownia bentologiczna

Opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Fiałkowski

Opiekun: dr Edyta Fiałkowska

pok. 3.1.2, ul. Gronostajowa 7

tel.: 012 664 51 82, e-mail: edyta.fialkowska@uj.edu.pl

Wyposażenie: mikroskopy stereoskopowe: Olympus SZX-7, Olympus SZ-40 (2 sztuki), mikroskop Nikon YS-100 sprzężony z kamerą cyfrową i komputerem wyposażonym w systemem analizy obrazu LUCIA, fotometr Helios UV-VIS, fotometr terenowy, konduktometr terenowy Hanna, sonda tlenowa Hanna, digestorium, odciągi miejscowe Nederman.

Możliwości: przebieranie i opracowywanie prób makrofauny wodnej; szczegółowe oznaczanie różnych taksonów bezkręgowców zaliczanych do makrobentosu wód śródlądowych; sporządzanie dokumentacji fotograficznej, sekwencji wideo i wykonywanie różnorodnych pomiarów organizmów wodnych, podstawowe analizy składu chemicznego wód.