Przejdź do głównej treści

Laboratorium Monitoringu Środowiska

Opiekun naukowy: dr hab. MARIA NIKLIŃSKA

Opiekun:dr Marta Zakrzewska

pok. 2.1.7, ul. Gronostajowa 7

tel.: 012 664 51 44, e-mail: marta.zakrzewska@uj.edu.pl

Wyposażenie: suszarki laboratoryjne, cieplarka mikrobiologiczna, płyty grzejne do mineralizacji prób, aparat do oczyszczania wody Milli Q, wirówka laboratoryjna, waga analityczna METTLER 240, spektrofotometr SPEKTROMOM 204 (tylko do pomiarów absorbancji roztworów w zakresie światła widzialnego), komora do badań wymagających stałych warunków temperaturowych (+8 – +30°C), analizator hemoglobiny HemoCue Hb 201+.

Możliwości: Oznaczanie hematokrytu i hemoglobiny, oznaczanie siarki metodą turbidymetryczną (od 0,05 g/L).