Przejdź do głównej treści

Laboratorium Bioenergetyki

Opiekun naukowy: prof. dr hab. PAWEŁ KOTEJA

Opiekun: mgr Katarzyna Baliga-Klimczyk

pok. 3.2.6, ul. Gronostajowa 7

tel.: 012 664 52 10, e-mail: katarzyna.baliga@uj.edu.pl

skomputeryzowane układy respirometryczne (systemy do pomiaru tempa konsumpcji tlenu i tempa uwalniania CO2 przez organizmy żywe), służące do pomiarów w układzie przepływowym jedno- i wielokanałowym lub w układzie zamkniętym, bieżnia dla małych zwierząt laboratoryjnych, analizatory do przyżyciowego pomiaru zawartości tłuszczu metoda TOBEC, detektory aktywności (skomputeryzowany system do badania behawioru), aparat do ekstrakcji lipidów.

pomiary tempa metabolizmu spoczynkowego i chwilowego wysiłkowego oraz przeciętnych wydatków energetycznych u różnych organizmów, przede wszystkim u drobnych kręgowców lądowych; przy pracy w systemie zamkniętym wykonywanie pomiarów respirometrycznych u bezkręgowców, w próbkach gleby, w koloniach mikroorganizmów i u roślin; badanie aktywności lokomotorycznej u zwierząt o masie od 1-200 g.; przyżyciowe oszacowania zawartości tłuszczu metodą TOBEC u drobnych gryzoni, rejestrowanie behawioru drobnych gryzoni i komputerowa analiza zapisów, pozwalająca na automatyczne zliczanie poszczególnych komponentów behawioru.