Przejdź do głównej treści

Komory klimatyczne

35 komór hodowlanych o łącznej powierzchni ok. 300 m2

Opiekun: mgr Elżbieta Pochroń

pok. 3.1.19, ul. Gronostajowa 7

tel.: 12 664 54 04, e-mail: elzbieta.pochron@uj.edu.pl

Możliwości: 24 komory hodowlane posiadają regulację temperatury w zakresie +12 ÷ +35°C, 4 komory umożliwiają utrzymanie temperatury do -25°C, 10 komór umożliwia utrzymywanie względnej wilgotności powietrza w zakresie od 10 % do 80 %, 4 komory dodatkowo posiadają możliwość osuszania powietrza po przekroczeniu 60 % wilgotności. W większości komór hodowlanych regulowane jest tempo przepływu powietrza, ustawienie fotoperiodu i natężenia światła. Komory hodowlane wykorzystywane są do hodowli gryzoni, ptaków, płazów, bezkręgowców, inkubacji gleby, niektóre zostały przystosowane do zadań szczególnych, np. sale akwariowe, pracownia akustyczna czy pracownia izotopowa. Wszystkie pomieszczenia monitorowane są przez system komputerowy.