Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Nauk o Środowisku prowadzi badania oraz przekazuje studentom rzetelną, kompleksową wiedzę o globalnym kryzysie klimatyczno-ekologicznym i przygotowuje ich do podjęcia wynikających z niego wyzwań.

 

 

 

 

Jak wygląda aktualny stan środowiska i klimatu Ziemi?

Jakie są przyczyny globalnego kryzysu klimatyczno- ekologicznego?

Jakie są jego konsekwencje dla ludzi i przyrody?

Jakie są prognozy na przyszłość?

Jakie trendy społeczne i gospodarcze przyczyniają się do powstania i eskalacji kryzysu?

Dlaczego tak trudno walczyć z kryzysem? Jakie czynniki psychologiczne, społeczne, polityczne i gospodarcze utrudniają podjęcie skutecznych działań?

W jaki sposób przeciwdziałać kryzysowi i minimalizować jego skutki?

Jesteśmy specjalistami w różnych działach nauk przyrodniczych. Badamy, uczymy i aktywnie działamy na rzecz poprawy stanu środowiska i świadomości środowiskowej, oraz złagodzenie skutków globalnych zmian.