Przejdź do głównej treści

Skład Rady Instytutu

Profesorowie z tytułem honorowym zwyczajnego:

 • Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 • Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak 
 • Prof. dr hab. Paweł Koteja
 • Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 • Prof. dr hab. Ryszard Korona           
 • Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Profesorowie:

 • Prof. dr hab. Wiesław Babik                      
 • Prof. dr hab. Marcin Czarnołęski                
 • Prof. dr hab. Maria Niklińska                               
 • Prof. dr hab. Piotr Nowicki                        
 • Prof. dr hab. Joanna Rutkowska      

Profesorowie uczelni:

 • Dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ 
 • Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ 
 • Dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
 • Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ                               
 • Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ                                                         

Adiunkci:                  

 • Dr hab. Wojciech Fiałkowski                                                          
 • Dr hab. Beata Klimek
 • Dr hab. Karolina Kuszewska
 • Dr hab. Piotr Łukasik
 • Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós
 • Dr hab. Zofia Prokop                                                                               
 • Dr hab. Katarzyna Tomala
 • Dr hab. Dominika Włoch-Salamon
 • Dr hab. Izabela Wierzbowska 

Asystenci:

 • Dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Dr Michał Filipiak
 • Dr Anna Łabęcka
 • Dr Piotr Zieliński

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 • Dr Iwona Jabłońska                                   

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 • Mgr Gokul Bhaskaran
 • Mgr Alaa Hseiky
 • Izabella Kuchta
 • Dawid Rostankowski
 • Agnes Sękowski

Członkowie z głosem doradczym:

Kierownik Zespołu Molekularnych Mechanizmów Symbioz         

 • Dr Ewa Chrostek

Profesor z głosem doradczym:

 • Prof. dr hab. Henryk Okarma                                          

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

 • Prof. dr hab. Andrzej Górecki 
 • Prof. dr hab. Jan Kozłowski           
 • Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta
 • Prof. dr hab. January Weiner  
 • Prof. dr hab. Michał Woyciechowski            

Przedstawiciele związków zawodowych:

 • Marek Sawicki