Przejdź do głównej treści

Skład Rady Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi:

Profesorowie zwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. dr hab. Paweł Koteja
 3. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 4. Prof. dr hab. Ryszard Korona           
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Profesorowie nadzwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Babik
 2. Dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ
 3. Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ 
 4. Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 5. Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ                               
 6. Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ                           
 7. Dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ                                  
 8. Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UJ         

Adiunkci:                  

 1. Dr hab. Ulf Bauchinger
 2. Dr hab. Wojciech Fiałkowski                                                          
 3. Dr hab. Joanna Kapusta
 4. Dr hab. Piotr Łukasik
 5. Dr hab. Zofia Prokop                                                        
 6. Dr hab. Joanna Rutkowska                              
 7. Dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska 
 8. Dr hab. Dominika Włoch-Salamon
 9. Dr hab. Izabela Wierzbowska 

Adiunkci: 

 1. Dr hab. Karolina Kuszewska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Beata Klimek
 2. Dr Anna Łabęcka
 3. Dr Marta Zakrzewska

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

Przedstawiciele pracowników administaryjnych i naukowo-technicznych:

 1. Dr Iwona Jabłońska - prac. adm.                             
 2. Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós - prac. nauk.-tech.                   

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. Mgr Monika Opałek - przedstawiciel doktorantów      
 2. Mgr Hanna Tutaj - przedstawiciel doktorantów      
 3. Julia Barczyk - przedstawiciel studentów         

Profesor z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Henryk Okarma
 2. Prof. dr hab. January Weiner                                             

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Górecki 
 2. Prof. dr hab. Jan Kozłowski                                                        
 3. Prof. dr hab. Adam Łomnicki                                                           
 4. Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj                                               
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta
 6. Prof. dr hab. Michał Woyciechowski            

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. Marek Sawicki