Przejdź do głównej treści

Skład Rady Instytutu

Profesorowie zwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. dr hab. Paweł Koteja
 3. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 4. Prof. dr hab. Ryszard Korona           
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Profesorowie nadzwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Babik
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak                                                   
 3. Prof. dr hab. Maria Niklińska                               
 4. Prof. dr hab. Piotr Nowicki       

Profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ
 2. Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ 
 3. Dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
 4. Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ                               
 5. Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ  
 6. Dr hab. Joanna Rutkowska, prof. UJ                                                         

Adiunkci:                  

 1. Dr hab. Ulf Bauchinger
 2. Dr hab. Wojciech Fiałkowski                                                          
 3. Dr hab. Beata Klimek
 4. Dr hab. Karolina Kuszewska
 5. Dr hab. Piotr Łukasik
 6. Dr hab. Zofia Prokop                                                                                  
 7. Dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska
 8. Dr hab. Aleksandra Walczyńska 
 9. Dr hab. Dominika Włoch-Salamon
 10. Dr hab. Izabela Wierzbowska 

Asystenci: 

 1. Dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska

 1. Dr Michał Filipiak
 2. Dr Anna Łabęcka
 3. Dr Marta Zakrzewska
 4. Dr Piotr Zieliński

Przedstawiciele pracowników administaryjnych i naukowo-technicznych:

 1. Dr Mateusz Buczek - prac. inż.-techn
 2. Dr Iwona Jabłońska - prac. adm.                             
 3. Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós - prac. nauk.-tech.                   

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. Mgr Marta Grosiak
 2. Mgr Monika Opałek
 3. Mgr Monika Ostap-Chęć
 4. Pan Daniel Grzyb
 5. Pani Patrycja Wąchała

Profesor z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Henryk Okarma                                          

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Górecki 
 2. Prof. dr hab. Jan Kozłowski                                                        
 3. Prof. dr hab. Adam Łomnicki                                                           
 4. Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj                                               
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta
 6. Prof. dr hab. January Weiner  
 7. Prof. dr hab. Michał Woyciechowski            

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. Marek Sawicki