Przejdź do głównej treści

Skład Rady Instytutu

Profesorowie zwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak 
 3. Prof. dr hab. Paweł Koteja
 4. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 5. Prof. dr hab. Ryszard Korona           
 6. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Profesorowie nadzwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Babik                                                 
 2. Prof. dr hab. Maria Niklińska                               
 3. Prof. dr hab. Piotr Nowicki       

Profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. Ulf Bauchinger
 2. Dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ
 3. Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ 
 4. Dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
 5. Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ                               
 6. Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ  
 7. Dr hab. Joanna Rutkowska, prof. UJ                                                         

Adiunkci:                  

 1. Dr hab. Wojciech Fiałkowski                                                          
 2. Dr hab. Beata Klimek
 3. Dr hab. Karolina Kuszewska
 4. Dr hab. Piotr Łukasik
 5. Dr hab. Zofia Prokop                                                                                  
 6. Dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska
 7. Dr hab. Aleksandra Walczyńska 
 8. Dr hab. Dominika Włoch-Salamon
 9. Dr hab. Izabela Wierzbowska 

Asystenci: 

 1. Dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska

 1. Dr Michał Filipiak
 2. Dr Anna Łabęcka
 3. Dr Piotr Zieliński

Przedstawiciele pracowników administaryjnych i naukowo-technicznych:

 1. Dr Mateusz Buczek - prac. inż.-techn
 2. Dr Iwona Jabłońska - prac. adm.                             
 3. Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós - prac. nauk.-tech.                   

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. Mgr Marta Grosiak
 2. Mgr Monika Opałek
 3. Mgr Monika Ostap-Chęć
 4. Pan Daniel Grzyb

Profesor z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Henryk Okarma                                          

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Górecki 
 2. Prof. dr hab. Jan Kozłowski                                   
 3. Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj                                               
 4. Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta
 5. Prof. dr hab. January Weiner  
 6. Prof. dr hab. Michał Woyciechowski            

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. Marek Sawicki