Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Stypendium magisterskie w projekcie "Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej"

Stypendium magisterskie w projekcie "Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej"

(2020/39/D/ST10/01935, SONATA NCN)

Instytucja: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Czas zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy (początek zatrudnienia nie wcześniej niż od stycznia 2022)

Stypendium: ~1000zł/miesiąc (koszty całkowite) przez okres do 20 miesięcy

Wymagania:

1. Zainteresowanie tematyką projektu

2. Zaangażowanie i chęć pracy w terenie

3.Ukończone Studia licencjackie (kierunek Biologia, Geografia, Geologia, Ochrona środowiska)

4. Ukończone kursy terenowe podczas studiów licencjackich

5. Podstawowe doświadczenie w analizach GIS

6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. Potwierdzenie wpisu na studia magisterskie

3. Podpisana klauzula RODO

Termin zgłosze: 8 października 2021

Ogłoszenie wyników: 29 października 2021

Zgłoszenie: email do dr'a Macieja Liro – liro@iop.krakow.pl

 

*Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej kierownik projektu zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów.