Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Przyznanie miejsc w domach studenckich - wyniki III tury

Przyznanie miejsc w domach studenckich - wyniki III tury

Zakończyła się trzecia tura przyznań miejsc w domach studenckich, skierowana do wszystkich studentów zarówno wyższych lat jak i przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wynik rozpatrzenia wniosku można znaleźć klikając "Szczegóły" swojego wniosku w USOSweb. Informacja o numerze konta do przelewu opłaty rezerwacyjnej zostanie przesłana w wiadomości e-mail w późniejszym terminie.

Miejsca przyznawane są z wykorzystaniem algorytmu. W pierwszej fazie zapada decyzja, czy wnioskodawca otrzyma miejsce w domu studenckim. Na tym etapie nie jest ustalany konkretny dom studencki. Punkty w pierwszej fazie przyznawane są m.in. za dochód przypadający na osobę w rodzinie, czy odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni.

Aby otrzymać miejsce należało w pierwszej fazie uzyskać:

  • dla osób składających wniosek dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – min. 25 pkt
  • dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia – min. 33 pkt
  • dla osób kontynuujących naukę na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich – min. 45/46  pkt

Decyzja o przyznaniu miejsca w konkretnym akademiku zapada w drugiej fazie algorytmu, w której uwzględniana jest m.in. posiadany stopień niepełnosprawności.
Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznawane były jedynie osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. niepełnosprawność w stopniu znacznym.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie wniosku dostępne są na stronie: Przyznawanie miejsc w domach studenckich UJ

Mój wynik w fazie 1 był wystarczający, aby otrzymać miejsce w domu studenckim,  ale nie otrzymałem miejsca – dlaczego?

Nieprzyznanie miejsca pomimo osiągnięcia w pierwszej fazie liczby punktów kwalifikującej do otrzymania miejsca oznacza, że masz za mało punktów, aby uzyskać miejsce w akademikach wskazanych przez Ciebie na liście preferencji, lub wskazałeś/aś jedynie pokoje jednoosobowe (na Twojej liście preferencji wskazałeś/aś za mało domów studenckich).
Np. punkty uzyskane przez Ciebie kwalifikowałby Cię do otrzymania miejsca np. w Bursie Jagiellońskiej, a na liście wskazałeś/aś np. tylko Piasta i Żaczka.

Przyznano mi miejsce – co dalej?

Przede wszystkim, pamiętaj o uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej do 12 września. Jeżeli zamierzasz skorzystać z giełdy zamiany miejsc, wstrzymaj się z opłatą do zamknięcia giełdy.
Jeśli opłata została wniesiona przed dokonaniem zamiany miejsca lub do niewłaściwego domu studenckiego, skontaktuj się z administracją domu studenckiego, do którego została wniesiona opłata.

Szczegóły na temat obowiązujących opłat oraz wzór wniosku o dokonanie zwrotu uiszczonej opłaty rezerwacyjnej znajdziesz na stronie: Domy studenckie UJ - opłaty

W przypadku studentów obcokrajowców przy kwaterowaniu może zostać pobrana zwrotna kaucja w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce.

Przyznano mi miejsce, ale nie to, które najbardziej chcę – co mam zrobić?

Możesz skorzystać z Giełdy zamiany miejsc w systemie USOSweb. W Giełdzie wymiana miejsc następuje automatycznie, gdy tylko znajdzie się inna osoba, która chciałaby dokonać zamiany odwrotnej do tej zgłoszonej przez Ciebie. Aby zgłosić chęć zamiany miejsca, należy zarejestrować swoje zgłoszenie wybierając Giełdę w USOSweb, w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski.
Możesz także zakwaterować się w akademiku, w którym otrzymałeś/aś miejsce i zamienić je w czasie trwania roku akademickiego, gdy zwolnią się pokoje w bardziej pożądanym przez Ciebie domu studenckim.
Zasady te dotyczą także zamiany pokoju wieloosobowego na jednoosobowy.

Odmówiono mi przyznania miejsca – co dalej?

Możesz aplikować ponownie o przyznanie miejsca w czwartej turze naboru wniosków.
Harmonogram kolejnych tur dostępny jest na stronie: Przyznawanie miejsc w domach studenckich UJ

Recommended
Targi Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim

Targi Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kwesta na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Kwesta na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Tydzień Jakości Kształcenia (11-15 marca) – zapraszamy do rejestracji!

Tydzień Jakości Kształcenia (11-15 marca) – zapraszamy do rejestracji!

Ruszają zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim

Ruszają zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim