Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Przyznanie miejsc w domach studenckich - wyniki I tury

Przyznanie miejsc w domach studenckich - wyniki I tury

Zakończyła się pierwsza tura przyznań miejsc w domach studenckich, skierowana do studentów wyższych lat. Wynik rozpatrzenia wniosku można znaleźć klikając "Szczegóły" swojego wniosku w USOSweb. Informacja o numerze konta do przelewu opłaty rezerwacyjnej zostanie przesłana w wiadomości e-mail w późniejszym terminie.

Miejsca przyznawane są z wykorzystaniem algorytmu. W pierwszej fazie zapada decyzja, czy wnioskodawca otrzyma miejsce w domu studenckim. Na tym etapie nie jest ustalany konkretny dom studencki ani rodzaj pokoju. Punkty w pierwszej fazie przyznawane są m.in. za dochód przypadający na osobę w rodzinie, czy odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni.

Aby otrzymać miejsce należało w pierwszej fazie uzyskać min 33 pkt.

 

Decyzja o przyznaniu miejsca w konkretnym akademiku oraz o rodzaju pokoju (pokój wieloosobowy lub jednoosobowy) zapada w drugiej fazie algorytmu, w której uwzględniana jest m.in. za działalność
w organizacjach studenckich, aktualny rok studiów czy posiadany stopień niepełnosprawności.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie wniosku dostępne są na stronie:

Przyznawanie miejsc w domach studenckich UJ

Mój wynik to 33 pkt (faza 1), a nie przyznano mi miejsca – dlaczego?

Nieprzyznanie miejsca pomimo osiągnięcia w pierwszej fazie liczby punktów kwalifikującej do otrzymania miejsca oznacza, że masz za mało punktów, aby uzyskać miejsce w akademikach wskazanych przez Ciebie na liście preferencji (na Twojej liście preferencji wskazałeś/aś za mało domów studenckich).

Np. punkty uzyskane przez Ciebie kwalifikowałby Cię do otrzymania miejsca np. w Bursie Jagiellońskiej, a na liście wskazałeś/aś np. tylko Piasta i Żaczka.

Przyznano mi miejsce – co dalej?

Przede wszystkim, pamiętaj o uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej do 31 lipca. Jeżeli zamierzasz skorzystać z giełdy zamiany miejsc, wstrzymaj się z opłatą do zamknięcia giełdy.

Jeśli opłata została wniesiona przed dokonaniem zamiany miejsca lub do niewłaściwego domu studenckiego, skontaktuj się z administracją domu studenckiego, do którego została wniesiona opłata.

Szczegóły na temat obowiązujących opłat oraz wzór wniosku o dokonanie zwrotu uiszczonej opłaty rezerwacyjnej znajdziesz na stronie:

Domy studenckie UJ - opłaty

W przypadku studentów obcokrajowców przy kwaterowaniu może zostać pobrana zwrotna kaucja
w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce.

Przyznano mi miejsce, ale nie to, które najbardziej chcę – co mam zrobić?

Możesz skorzystać z Giełdy zamiany miejsc w systemie USOSweb. W Giełdzie wymiana miejsc następuje automatycznie, gdy tylko znajdzie się inna osoba, która chciałaby dokonać zamiany odwrotnej do tej zgłoszonej przez Ciebie. Aby zgłosić chęć zamiany miejsca, należy zarejestrować swoje zgłoszenie wybierając Giełdę w USOSweb, w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski.

Jeżeli zamiana w Giełdzie się nie uda, możesz wziąć udział w kolejnej turze naboru wniosków przeznaczonej dla Twojego roku studiów. Pamiętaj, że wzięcie udziału w kolejnej turze wiąże się z rezygnacją z już przyznanego miejsca! W kolejnej turze progi punktowe uprawniające do otrzymania miejsca mogą być wyższe i możesz nie otrzymać żadnego miejsca.

Możesz także zakwaterować się w akademiku, w którym otrzymałeś/aś miejsce i zamienić je w czasie trwania roku akademickiego, gdy zwolnią się pokoje w bardziej pożądanym przez Ciebie domu studenckim.

Zasady te dotyczą także zamiany pokoju wieloosobowego na jednoosobowy.

Odmówiono mi przyznania miejsca – co dalej?

Możesz aplikować ponownie o przyznanie miejsca w trzeciej turze naboru wniosków.

Jeśli zamierzasz dokonać zmian we wniosku (np. wskazać inne akademiki, skorygować informacje o spełnianych kryteriach, w tym dochodzie rodziny), uzupełnij nowy wniosek (funkcja Zacznij wypełniać w USOSweb). Jeśli nie chcesz wprowadzać zmian, Przekaż wniosek do ponownego rozpatrzenia (funkcja w USOSweb).

Harmonogram kolejnych tur dostępny jest na stronie:

Przyznawanie miejsc w domach studenckich UJ

Recommended
Targi Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim

Targi Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kwesta na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Kwesta na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Tydzień Jakości Kształcenia (11-15 marca) – zapraszamy do rejestracji!

Tydzień Jakości Kształcenia (11-15 marca) – zapraszamy do rejestracji!

Ruszają zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim

Ruszają zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim