Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Akademiki - wyniki IV tury naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

Akademiki - wyniki IV tury naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ rozpatrzyła wnioski w IV turze naboru i przyznawania miejsc w domach studenckich. Z wynikami można zapoznać się w systemie USOSweb, sprawdzając "Szczegóły" rozpatrzonego wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Do przyznania miejsca w domu studenckim w III turze uprawniało uzyskanie odpowiednio:

  • studenci przyjęci na 1. rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich - 44 pkt (faza 1),
  • studenci przyjęci na 1. rok studiów drugiego stopnia -  50 pkt (faza 1),
  • studenci wyższych lat studiów - 50 pkt (faza 1).

Przy przyznawaniu miejsca uwzględniane były m.in. wysokość dochodu w rodzinie studenta, odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni czy posiadany stopień niepełnosprawności. Na tym etapie nie był ustalany konkretny dom studencki.

Po ustaleniu minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyznania miejsca w następnym etapie (faza 2) ustalany był dom studencki do przyznania. Do każdego akademika próg punktowy był inny, zależny od liczby zainteresowanych osób. Uwzględniano wskazanie osoby, z którą chciałoby się uzyskać miejsce w jednym domu studenckim – miejsce zostało przyznane zgodnie z wynikiem punktowym osoby, która uzyskała mniejszą liczbę punktów w fazie 2.

Więcej informacji, w tym kryteria wraz z przypisaną wartością punktową.

Jeżeli w fazie 1 zostało przyznane więcej punktów niż wynosił wymagany próg, a mimo wszystko wniosek został rozpatrzony negatywnie, oznacza to, że w 2 fazie zostało przyznane zbyt mało punktów, aby został przyznany akademik ze wskazanej przez studenta listy preferencji.

Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim w IV turze nie są zobligowane do uiszczania opłaty rezerwacyjnej, opłatę za pierwszy miesiąc zakwaterowania mogą uiścić w trakcie kwaterowania.

W systemie USOSweb zostanie wkrótce uruchomiony formularz wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim, który będzie dostępny w trakcie całego roku akademickiego. Formularz ten mogą uzupełnić osoby, które nie otrzymały miejsca w IV turze. Miejsca będą przyznawane w ramach zwalniających się miejsc. Pierwsze przyznania nastąpią po 6 października.

W przypadku otrzymania miejsca na Miasteczku Studenckim AGH należy zapoznać się z obowiązującymi tam terminami i zasadami: akademik.agh.edu.pl. W szczególności: na MS AGH nie ma konieczności wnoszenia opłaty rezerwacyjnej, jednak konieczne jest zarejestrowanie w systemie MS AGH. Okres zakwaterowania w roku akademickim 2022/2023 kończy się na MS AGH wyjątkowo 31 maja 2023 r.

W przyznanym miejscu na Miasteczku Studenckim AGH należy zakwaterować się najpóźniej do 3 października do godz. 12.00, a w pozostałych domach studenckich do 6 października. Po tym terminie rezerwacja przepada.

Recommended
Ostatnie dni letniej Oceny Zajęć Dydaktycznych

Ostatnie dni letniej Oceny Zajęć Dydaktycznych

Nabór wniosków o akademik na rok akademicki 2023/2024

Nabór wniosków o akademik na rok akademicki 2023/2024

Dom Studencki Bursa Jagiellońska – kwaterowanie studentów w okresie wakacyjnym

Dom Studencki Bursa Jagiellońska – kwaterowanie studentów w okresie wakacyjnym

Zapisy na wykłady z cyklu Artes Liberales

Zapisy na wykłady z cyklu Artes Liberales