Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wyniki I tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023

Wyniki I tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023

Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ rozpatrzyła wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim zarejestrowane w I turze.

Z wynikami można zapoznać się w systemie USOSweb, sprawdzając "Szczegóły" rozpatrzonego wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Do przyznania miejsca w domu studenckim uprawniało uzyskanie minimum 33 pkt (faza 1). Przy przyznawaniu miejsca uwzględniane były m.in. wysokość dochodu w rodzinie studenta, odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni, pobieranie w poprzednim roku stypendium rektora czy posiadany stopień niepełnosprawności. Na tym etapie nie był ustalany konkretny dom studencki.

Po ustaleniu minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyznania miejsca w następnym etapie (faza 2) ustalany był dom studencki do przyznania. Do każdego akademika próg punktowy był inny, zależny od liczby zainteresowanych osób. Tutaj brane są pod uwagę takie kryteria jak rok studiów czy działalność w Samorządzie Studentów UJ. Uwzględniano wskazanie osoby, z którą chciałoby się uzyskać miejsce w jednym domu studenckim - miejsce zostało przyznane zgodnie z wynikiem punktowym osoby, która uzyskała mniejszą liczbę punktów w fazie 2.

Kryteria wraz z przypisaną wartością punktową można znaleźć tutaj.

Jeżeli w fazie 1 zostało przyznane 33 lub wiecej punktów, a mimo wszystko wniosek został rozpatrzony negatywnie, to oznacza to, że w 2 fazie zostało przyznane zbyt mało punktów, aby został przyznany akademik ze wskazanej przez studenta listy preferencji.

Osoby, które nie otrzymały miejsca w I turze, mogą ponownie ubiegać się o przyznanie miejsca w III turze (nabór wniosków 10-20 sierpnia br.).

W systemie USOSweb uruchomiona została Giełda zamiany miejsc, która potrwa do 17 lipca br.

Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim powinny do 30 lipca 2022 r. uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości:

  • 495 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  • 585 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym.

Uiszczona opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za zamieszkanie w domu studenckim/Domu Doktoranta w październiku (w pełni pokrywa wysokość opłaty za październik 2022 r.). Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca. Dane dotyczące opłaty rezerwacyjnej (numer konta, tytuł przelewu) zostaną wysłane przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.

W przypadku otrzymania miejsca na Miasteczku Studenckim AGH należy zapoznać się z obowiązującymi tam terminami i zasadami: akademik.agh.edu.pl. W szczególności: na MS AGH nie ma konieczności wnoszenia opłaty rezerwacyjnej, jednak konieczne jest zarejestrowanie w systemie. Okres zakwaterowania w roku akademickim 2022/2023 kończy się na MS AGH wyjątkowo 31 maja 2023 r.