Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w systemie USOSweb (studenci UJ bez CM). Termin na złożenie wniosków do wydziałowych koordynatorów pomocy materialnej mija 21 stycznia 2019 r.

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2018/2019.

Przypominamy, że regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego upływa 21 stycznia 2019 roku. Studenci chcący otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązani złożyć wniosek w wyznaczonym terminie - za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora pomocy materialnej.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają pracownicy na wydziałach. Dane pracowników zajmujących się pomocą materialną można znaleźć po zalogowaniu w zakładce Obsługa w USOSweb.

Recommended
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim  2018/2019 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)