Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Przyznanie miejsc w domach studenckich na rok 2018/2019 - I tura

W dniu 16 lipca br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 studentom, którzy złożyli wniosek w I turze przyznawania miejsc

Informację o przyznanym akademiku można sprawdzić na indywidualnym koncie w systemie USOSweb w zakładce: Dla wszystkich => Wnioski => Wniosek o miejsce w domu studenckim (studenci UJ bez CM), rok akademicki 2018/2019 => Szczegóły wniosku.

Przydzielone miejsce można zgłosić do Giełdy Zamiany Miejsc.

Uczelniana Komisja Ekonomiczna ustaliła próg dochodu netto na członka rodziny studenta, obliczanego zgodnie z Regulaminem przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawniający do otrzymania miejsca na 2500 zł.

Osoby, które nie otrzymały miejsca mogą przekazać wniosek do ponownego rozpatrzenia. Wnioski te zostaną rozpatrzone w ramach II tury przyznawania miejsc.

Recommended
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim  2018/2019 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)