Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019

JM Rektor UJ ogłosił listę najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego roku akademickiego 2018/2019, w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się przez absolwentów pobierających kredyt studencki o jego częściowe umorzenie.

Listy zostały opublikowane tutaj.


Zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o umorzenie części kredytu studenckiego wydawane jest na wniosek absolwenta skierowany do JM Rektora UJ. Wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich UJ (kontakt).

Recommended
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki
Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)