Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni - studenci

Przypominamy, że 22 stycznia 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego upływa 22 stycznia 2018 roku. Studenci chcący otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązani złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie w stosunku do tego, co oświadczył, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania nowego oświadczenia o dochodach – student we wniosku oświadcza jedynie, że sytuacja w jego rodzinie nie uległa zmianie. W przypadku, gdy student ubiega się o stypendium po raz pierwszy lub sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie, konieczne jest złożenie aktualnego oświadczenia o dochodach i wraz z wnioskiem o stypendium socjalne dostarczenie go koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają pracownicy na wydziałach. Dane pracowników zajmujących się pomocą materialną można znaleźć w zakładce Obsługa w USOSweb po zalogowaniu lub niniejszym wykazie.

Recommended
Formularz wniosku
Formularz wniosku
Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci  (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci (nie dotyczy UJCM)
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych