mrowki

Grupa badawcza - ochrona przyrody i edukacja środowiskowa

Więcej informacji o naszej grupie na stronie www

Serdecznie zapraszamy na
SEMINARIUM „SPOŁECZNE ASPEKTY OCHRONY PRZYRODY”  

Spotykamy się w każdy czwartek 


w godzinach 11:00-12:00, sala 1.1.3, 
INoŚ, ul. Gronostajowa 7

 

ZAPRASZAMY studentów II stopnia kierunków:

Biologia, Ochrony Środowiska, Studiów biologiczno-geograficznych i biologiczno-geologicznych.

 

Seminarium wyposaża studenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jak planować, przeprowadzać i ewaluować badania w ramach pracy magisterskiej jak również jak na podstawie uzyskanych wyników redagować dysertację i ją prezentować.

W szczególności seminarium dostarczy studentom wsparcia metodologicznego do przygotowania pracy magisterskiej z wykorzystaniem elementów badań społecznych.

http://ee.uj.edu.pl/pl/aktualnosci/seminarium-spoleczne-aspekty-ochrony-przyrody

 

 Działalność naukowa

Grupa badawcza – ochrona przyrody i edukacja środowiskowa - to interdyscyplinarna grupa specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska, nauk społecznych i edukacji działająca w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Zajmuje się głównie badaniami dotyczącymi:
społecznych aspektów ochrony przyrody (np. konflikty, mediacje, konsultacje przy wdrażaniu programu Natura 2000), wykorzystywania zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi i gospodarce odpadami komunalnymi. Oprócz działalności naukowej Zespół zajmuje się działalnością edukacyjną, projektując, przeprowadzając i ewaluując programy i kampanie informacyjno-edukacyjne z zakresu ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami komunalnymi dla różnych grup odbiorców (samorządy lokalne, pracownicy parków narodowych, dyrekcji ochrony Środowiska, nauczycieli, uczniów itp.) a także opracowując materiały edukacyjne.

Obecnie Zespół koordynuje prace w ramach projektów badawczych:

  • LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity Governance (LINKAGE). http://linkage.iop.krakow.pl
  • "Informacja, edukacja i komunikacja w zakresie problematyki środowiskowej" -zadanie badawcze w ramach Działalności Statutowej Uniwersytetu Jagiellońskiego WRBW/DS/INoŚ/760.

 Zespół zakończył w lipcu 2014 r. prace badawcze w ramach projektu badawczego:

  • "SCALES" (Securing the Conservation of biodiversity cross Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales) - 7. Program Ramowy Unii Europejskiej - http://scales-project.net/

Zespół w roku 2011 zakończył prace w ramach projektów badawczych:

Współpraca

Współpracujemy z ośrodkami krajowymi, w tym: Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakładem Edukacji, Komunikacji i Mediacji Przyrodniczej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zakładami Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Świętokrzyskiej Akademii w Kielcach, Zakładem Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutem Badań Edukacyjnych Warszawie i zagranicznymi:

  • UFZ - Centre for Environmental Research, Dept. Conservation Biology, Germany,
  • School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, USA,
  • Human Dimension Natural Resources Unit, Colorado State University, USA,
  • School of Geography Planning and Environmental Mgmt. University of Queensland, Brisbane, Australia,
  • Department of Conservation Biology, Vegetation & Landscape Ecology, University of Vienna,
  • Center for Research on Environmental Thinking and Awareness, University of Durham, Wielka Brytania.

Poza ośrodkami naukowymi utrzymujemy ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi oraz instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Przyrody, LOP itp.) służąc swoją wiedzą i doświadczeniem głównie z zakresu konsultacji, mediacji społecznych jak też edukacji środowiskowej. Bierzemy czynny udział w życiu naukowym specjalistów z zakresu edukacji ekologicznej pozostając członkami stowarzyszeń (European Early Childhood Education Research Association i NAAEE - North American Association for Environmental Education) jak też redakcji czasopism edukacyjnych (Biologia w Szkole, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, International Research in Geographical and Environmental Education, International Electronic Journal of Environmental Education (IEJEE-Green) i Diversity). Recenzujemy prace w naukowych czasopismach edukacyjnych (Journal of Environmental Management, Resources, Conservation and Recycling,  International Research in Geographical and Environmental Education, Biodiversity and Conservation, Journal of Environmental Management, Land Use Policy, Waste Management, Waste Management Research itp.) oraz programy edukacyjne.

Działalność dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zespołu prowadzą wykłady i ćwiczenia "Edukacja Ekologiczna" dla studentów kierunków Biologia, Ochrona Środowiska i Biologiczno-Geograficznych UJ, "Społeczne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody", „Polityka ochrony Środowiska” oraz „Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska”. Zespół oferuje również szerokie spektrum szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, a także przedstawicieli samorządów lokalnych oraz administracji publicznej. Tematyka szkoleń dotyczy ochrony przyrody (głównie programu Natura 2000), gospodarki odpadami komunalnymi, komunikacji społecznej, udziału publicznego w ochronie przyrody, projektowania programów informacyjno-konsultacyjnych oraz aktywizujących metod  nauczania.
Więcej informacji o naszej grupie na stronie www

 
Początek strony