mrowki

Skład zespołu


Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środ.
10 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5202
3.1.15
profesor nadzwyczajny
kierownik Zespołu
664-5204
3.1.17
adiunkt
664-5156
2.1.17
profesor nadzwyczajny
664-5198
3.1.16
samodzielny biolog
664-5409
2.1.17
specjalista naukowo-techniczny
664-5140
2.1.18
starszy wykładowca
664-5204
3.1.16
doktorant
664-5140
2.1.18
doktorant
664-5157
2.1.19
doktorant
664-5157
2.1.19
doktorant

 
Początek strony