mrowki

Skład zespołu


Monitoringu Środowiska
8 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5130
2.1.4
adiunkt z hab.
Dyrektor Instytutu, kierownik zespołu
664-5142
2.1.5
adiunkt
664-5419
2.1.5
samodzielny biolog
664-6864
2.1.7
specjalista techniczny
664-5144
2.1.7
starszy wykładowca
664-5447
3.2.13
doktorant
664-5144
2.1.7
doktorant
664-5447
3.2.13
doktorant

 
Początek strony