Budynek Instytutu

Tematyka badawcza

Zajmujemy się ekologią grzybów, głównie mikoryzowych oraz saprobiontycznych. Główne tematy naszych badań to:

  • interakcje grzybów mikoryzowych z roślinami w warunkach stresu (metale ciężkie, zasolenie, skażenia promieniotwórcze);
  • interakcje grzybów mikoryzowych z roślinami leczniczymi i chronionymi;
  • interakcje grzybów z innymi organizmami (np. śluzowce);
  • monitoring i ekologia grzybów w pomieszczeniach;
  • sukcesja grzybów na różnych substratach.

W dalszym ciągu funkcjonuje nasza "stara" strona:

http://www.eko.uj.edu.pl/mycorrhiza/

 
Początek strony