Budynek Instytutu

Korona Ryszard, prof. dr hab.

  1. Mutacje spontaniczne, ich tempo powstawania, wartość selekcyjna, dominacja.
  2. Planowe delecje genów jako narzędzie funkcjonalnej analizy genomów.
  3. Molekularne mechanizmy buforowania ekspresji uszkodzeń mutacyjnych.
  4. Wzrost, głód, stres - rola środowiska w ujawnianiu zmienności genetycznej.
  5. Eksperymentalna ewolucja laboratoryjnych populacji mikroorganizmów.
 
Początek strony