Budynek Instytutu

Skład zespołu


Genetyki Ewolucyjnej
7 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5136
2.2.1
profesor nadzwyczajny
kierownik zespołu
664-5135
2.2.2
adiunkt
664-5137
2.2.3
asystent naukowy
664-5401
2.2.2
samodzielny biolog
664-5137
3.2.4
samodzielny biolog
664-5137
2.2.3
doktorant, referent techniczny
664-5137
2.2.3
doktorant

 
Początek strony