Budynek Instytutu
HomeZespoły badawczeFizjologii EwolucyjnejTematyka prac magisterskich

Koteja Paweł, prof. dr hab.

Badanie laboratoryjnego modelu wielokierunkowej ewolucji u ssaków: efekty doboru sztucznego w kierunku

a) wysokiej wydolności tlenowej,

b) zdolności do odżywiania się pokarmem roślinnym i

c) zachowań drapieżniczych,

u dzikiego gryzonia nornicy rudej (Myodes glareolus). W ramach tego programu badań poszczególne prace magisterskie dotyczyć będą badania efektów selekcji na cechy behawioralne, morfologiczne, fizjologiczne, a także różnic na poziomie molekularnym (zróżnicowana ekspresja genów). Magistranci wykonujący prace w ramach tego projektu pracują zespołowo.

 
Początek strony