Budynek Instytutu

Tematyka badawcza

Ewolucyjna i ekologiczna fizjologia zwierząt:

  • skorelowana ewolucja adaptacji behawioralych i mofo-fizjologicznych;
  • ewolucja tempa metabolizmu, ewolucja endotermii;
  • ograniczenia budżetów energetycznych;
  • ewolucja eksperymentalna - eksperymenty z doborem sztucznym;
  • zmienność genetyczna cech fizjologicznych i działanie doboru w warunkach naturalnych.

Główny obiekt badań:

  • nornica ruda Myodes (=Clethrionomys) glareolus
 
Początek strony