Budynek Instytutu

Czarnołęski Marcin, dr hab

 1. ewolucja strategii życiowych organizmów
 2. modelowanie strategii życiowych
 3. przyczyny zróżnicowania strategii życiowych u wybranych mięczaków (małże słodkowodne np. racicznica zmienna, szczeżuja pospolita; ślimaki lądowe)
 4. wpływ środowiska termicznego na strategie życiowe i rozmiary komórek organizmów zmiennocieplnych (np. jaszczurek, muszki owocowe)
 5. ewolucja indukowanej obrony behawioralnej i morfologicznej mięczaków (np. interakcje racicznica – raki, płocie)
 

Kozłowski Jan, prof. dr hab.

 1. Komputerowe modelowanie strategii życiowych.
 2. Wielkość komórek u ptaków i ssaków (badania histologiczne).
 3. Wielkość krwinek czerwonych u różnych gromad kręgowców.
 4. Wpływ temperatury na rozmiary ciała i rozmiary komórek u organizmów zmiennocieplnych.
 5. Krzywe wzrostu szczeżui pospolitej Anodonta anatina.
 6. Odnawialne źródła energii.
 
Początek strony