mrowki

Projekt Maestro

Projekt Maestro formalnie zakończył się 30 grudnia 2015 r. Zebraliśmy ogromną ilość materiału. Część wyników została już opublikowana, ale nowe publikacje z projektu będą się jeszcze pojawiać. Poniżej zamieszczamy bardzo zwięzły opis osiągnięć i wyników.

Osiągnięcia

Stworzono dobrze wyposażone Laboratorium Ekologii Termalnej oraz doposażono Laboratorium Histologiczne. W laboratoriach tych realizowane są już trzy projekty Preludium, stanowiące kontynuację lub konsekwencję badań prowadzonych w ramach sprawozdawanego projektu (Agnieszka Gudowska (Gozdek w chwili składania wniosku) – Termogeneza poposiłkowa u biegaczowatych w warunkach normoksji i hipoksji; Terézia Horváthová – Znaczenie symbiontów u lądowego równonoga Porcellio scaber; Natalia Szabla (Derus w chwili składania wniosku) – Ewolucja termicznej plastyczności wielkości komórek a tolerancja stresowych warunków termicznych i tlenowych u organizmów zmiennocieplnych – badania eksperymentalne na muszce owocowej Drosophila melanogaster). Ponadto został złożony jeden wniosek na projekt Opus i zostało zrealizowanych lub jest realizowanych 8 projektów finansowanych z DSC (Działalność Statutowa Celowa nakierowana na wspomaganie młodych naukowców).

Opublikowano 11 prac naukowych, wszystkie w czasopismach z listy filadelfijskiej, dwie kolejne czekają na decyzje, a wiele jest w fazie opracowywania.

W ramach projektu wykonywane były trzy prace doktorskie, wchodzące aktualnie w końcową fazę. Dwóch innych doktorantów będzie współautorami kilku prac powstających z materiału zgromadzonego w projekcie.

Pracownicy i doktoranci wzięli udział w licznych konferencjach międzynarodowych (liczba biorących udział wynosiła 55, a liczba konferencji 13). Wygłoszono 19 referatów i przedstawiono 24 postery. Dążąc do wywarcia szerszego wpływu na naukę wynikami projektu, w ramach 9th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry zorganizowano dwie sesje tematyczne: “Interspecific Scaling of Metabolic Rate: Time for Synthesis?” oraz “From Molecular Machines to Performance and Life History of Ectotherms: Temperature, Oxygen, Cell and Body Size”.

 

 
Początek strony