mrowki

Granty aktualne

  • 2012-2015: Grant NCN Maestro: "Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki"; kierownik: Jan Kozłowski, wykonawcy: praktycznie cały Zespół i zatrudnione z projektu osoby.
  • 2011-2014: Grant NCN: "Wpływ zmiennych warunków termicznych na układ gospodarz-pasożyt na przykładzie
    zwierząt bezkręgowych"; kierownik: Paulina Kramarz, wykonawcy z Zespołu: Marcin Czarnołęski, Anna Łabęcka.
  • 2011-2014: Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST: "Proksymalne i ultymatywne czynniki wpływające na zależność rozmiarów ciała od temperatury u organizmów występujących w osadzie czynnym"; kierownik: Aleksandra Walczyńska, Wykonawcy: Katarzyna Adamus-Fiszer, Anna Kiełbasa, Anna Maria Łabęcka
  • 2010-2013: Grant MNiSW: "Wpływ warunków termicznych na rozmiary komórek i strategie życiowe organizmów zmiennocieplnych - rozbudowa teorii i testowanie hipotez ewolucyjnych"; kierownik: Marcin Czarnołęski, wykonawcy z Zespołu: Jan Kozłowski, Katarzyna Adamus-Fiszer, Dominika Dragosz-Kluska, Anna Maria Łabęcka.
 
Początek strony