mrowki

Granty zakończone

  • 2009-2012: Grant MNiSW "Wpływ wielkości komórek na skalowanie tempa metabolizmu z rozmiarami ciała ptaków i ssaków"; kierownik: Jan Kozłowski, wykonawcy z Zespołu: Tomasz Pis, Marcin Czarnołęski, Maciej Ejsmond, Katarzyna Adamus-Fiszer, Dominika Dragosz-Kluska, Anna Maria Łabęcka
  • 2009-2011: Modelowanie optymalnych strategii alokacji energii organizmów wieloletnich w środowisku sezonowym oraz organizmów jednorocznych w warunkach zmiennej długości sezonu (78 000 PLN). Realizatorzy zadania: kierownik projektu: mgr inż. Maciej Ejsmond, dr Marcin Czrnołęski, mgr Filip Kapustka, prof. dr hab. Jan Kozłowski
  • 2009-2010: Przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji energii z biomasy roślinnej w majątku UJ w Polance Hallera (92 900 PLN). Realizatorzy zadania: prof. dr hab. Jan Kozłowski, prof. dr hab. Katarzyna Turnau, dr hab. Marian Drużkowski, mgr inż. Krzysztof Batko
  • 2007-2009: Grant MNiSW "Ewolucja proporcji płci w populacjach zróżnicowanych pod względem strategii osobniczych"; kierownik i wykonawca: Krzysztof Argasiński
  • 2007-2009: Grant MNiSW "Allometrie tempa metabolizmu jako wynik zależności między wielkością genomów i komórek"; kierownik: Marek Konarzewski (UwB), wykonawca z Zespołu: Jan Kozłowski
  • 2007-2009: Grant MNiSW "Wpływ warunków troficznych i śmiertelności na zróżnicowanie historii życia między populacjami szczeżui pospolitej Anodonta anatina: rozbudowa i testowanie modeli optymalizacyjnych"; kierownik: Tomasz Muller, wykonawcy z Zespołu: Marcin Czarnołęski, Jan Kozłowski, Dominika Dragosz-Kluska, Anna Maria Łabęcka.
  • 2006-2008: Grant MNiSW "Interakcje pomiędzy trawą a endofitem grzybowym: czy obrona przez grzyba przed roślinożercami kompensuje mniejsze rozmiary nasion ?"; kierownik: dr Marlena Lembicz (UAM), wykonawcy z Zespołu: Marcin Czarnołęski i Jan Kozłowski.
  • 2004-2008: Subsydium Profesorskie FNP Nr SP 09/04 „Ewolucja strategii życiowych - teoria i jej weryfikacja”; kierownik: Jan Kozłowski
 
Początek strony