Budynek Instytutu

Skład zespołu


Ekologii Mikroorganizmów Wodnych
6 osób:
Kryteria wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-6875
3.1.1
adiunkt z hab.
z-ca Dyrektora Instytutu
664-5182
3.1.2
adiunkt z hab.
kierownik zespołu
664-5182
3.1.2
specjalista
664-5181
3.1.3
specjalista naukowo-techniczny
664-5180
3.1.5
starszy wykładowca
664-5181
3.1.3
doktorant

 
Początek strony