mrowki

Fyda Janusz, dr hab.

  • Znaczenie pierwotniaków (orzęsków) w sieciach troficznych.
  • Bioróżnorodność pierwotniaków w różnych typach środowisk naturalnych.
  • Interakcje międzygatunkowe i ich efekty na poziomie zespołów: eksperymenty w mikrosystemach laboratoryjnych.
  • Plastyczność fenotypowa: indukowane mechanizmy obronne u pierwotniaków i bakterii.
  • Biologia osadu czynnego: rola pierwotniaków i Metazoa; możliwości biologicznej kontroli organizmów nitkowatych.
 
Początek strony