mrowki

Tematyka badawcza

Badania różnych aspektów biologii i ekologii pierwotniaków, sinic, bakterii nitkowatych ze szczególnym uwzględnieniem: bioróżnorodności, indukowanych przez drapieżniki mechanizmów obronnych oraz różnorakich interakcji w sieciach troficznych.

Wśród zainteresowań członków zespołu znajdują się także ważne aspekty praktyczne związane z ochroną środowiska. W oparciu o rozwijającą się współpracę z oczyszczalniami ścieków (Czechowice, Pszczyna, Kraków-Płaszów) prowadzone są badania eksperymentalne nad: wpływem konkretnych organizmów na strukturę i funkcjonowanie mikrobiocenozy oraz skuteczność oczyszczania ścieku, a także nad możliwością biologicznej kontroli puchnięcia osadu czynnego przy pomocy konsumentów bakterii nitkowatych.

 
Początek strony