Budynek Instytutu

Kramarz Paulina, dr hab.

1. Wpływ składu diety (białka i węglowodany) na odporność bezkręgowców na pasożyty.

2. Wpływ składu diety (białka i węglowodany) na odporność bezkręgowców na wysychanie.

3. Wpływ zmian klimatu na rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych.

4. Zależnośc strategi reprodukcyjnych ślimaków lądowych od ich środowiska życia.

5. Dymorfizm płciowy rozmiarów ciała oraz rozwoju u owadów.

6. Czy ochrona biologiczna upraw może zastąpić chemiczne pestycydy?(praca teoretyczna).

 
Początek strony