mrowki

Weiner January, prof. dr hab.

 • Stechiometryczne różnice w składzie detrytusu gleby i ściółki różnych monokultur leśnych.
 • Stechiometryczne różnice składu ciała drapieżnych stawonogów różnych taksonów i z różnych monokultur.
 • Stechiometryczne zmiany składu chemicznego ściółki różnych gatunków drzew w okresie dekompozycji.
 • Stechiometryczne ograniczenia tempa dekompozycji celulozy w różnych monokulturach leśnych.
 • Stosunki stechiometryczne pomiędzy poziomami troficznymi detrytus –detrytusojad.
 • Stosunki stechiometryczne pomiędzy poziomami troficznymi detrytusojad – drapieżca.
 • Stosunki stechiometryczne grzybów (grzybni) i grzybożernych destruentów.
 • Stechiometryczne stosunki u różnych grup ekologicznych dżdżownic.
 • Skład pyłku kwiatowego, a zapylacze – rola dodatkowego żerowania owadów na pyłku kwiatowym.
 • Lokalna zmienność przestrzenna tempa respiracji gleby w powiązaniu z aktywnością bezkręgowców, mikroorganizmów i korzeni.
 • Skład fauny glebowej, a aktywność mierzona metoda bait-lamina.
 • Rodzaj przynęty, a wyniki pomiaru aktywności fauny glebowej mierzonej metodą bait-lamina.
 • Stechiometryczne różnice składu ciała drapieżnych stawonogów różnych taksonów i z różnych monokultur.
 • Stechiometryczne ograniczenia tempa dekompozycji celulozy w różnych monokulturach leśnych (eksperyment terenowy).
 • Stechiometryczne ograniczenia tempa dekompozycji celulozy w równikowych lasach deszczowych (eksperyment terenowy).


UWAGA: prace doktorskie i magisterskie, realizowane w Zespole Ekologii Ekosystemów, wchodzą w skład bieżących projektów badawczych i ich ostatecznym celem jest publikacja wyników w czasopismach naukowych; studenci o sprecyzowanych zainteresowaniach mogą też proponować własne pomysły, mieszczące się w profilu zainteresowań i technicznych możliwościach Zespołu.

 
Początek strony