mrowki

Skład zespołu


Ekologii Ekosystemów
6 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5197
3.2.15
profesor zwyczajny
kierownik zespołu
664-5212
3.2.3
664-5195
3.2.8
adiunkt z hab.
664-5134
2.1.14
asystent
664-5196
3.2.5
specjalista biolog
doktorant

 
Początek strony