mrowki
HomeZespoły badawczeEkologii BehawioralnejTematyka prac magisterskich

Nowicki Piotr, dr hab.

  1. Waloryzacja przyrodnicza obszarów sieci Natura 2000.
  2. Analiza wzorców dyspersji w metapopulacjach motyli.
  3. Analiza wykorzystania siedlisk przez motyle.
  4. Projektowanie i testowanie uproszczonych metod monitoringu gatunków.
 

Woyciechowski Michał, prof. dr hab.

  1. Samotna pszczoła Osmia rufa na gradiencie zanieczyszczeń metalami ciężkimi.
  2. Wpływ zanieczyszczeń metalami ciężkimi na dostosowanie kolonii trzmiela ziemnego Bombus terrestris.
  3. Podział pracy u robotnic pszczoły miodnej Apis mellifera.
  4. Biologia samotnej pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa).
  5. Roztocza pasożytnicze w gniazdach trzmiela ziemnego (Bombus terrestris).
 
Początek strony