Budynek Instytutu

Skład zespołu


Ekologii Behawioralnej
10 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5128
2.2.18
profesor zwyczajny
kierownik zespołu
664-5125
2.2.15
adiunkt z hab.
664-5129
2.2.14
asystent naukowy
664-5134
2.1.14
asystent naukowy
664-5127
2.2.17
starszy specjalista naukowo-techniczny
664-5126
2.2.16
starszy specjalista naukowo-techniczny
664-5129
2.2.14
doktorant, referent techniczny
664-5129
2.2.14
doktorant
664-5126
2.2.16
doktorant
664-6856
2.2.17
doktorant

 
Początek strony