mrowki

Klimek Beata, dr

  1. Wpływ czynników środowiskowych (naturalnych i antropogenicznych) na mikroorganizmy glebowe z wykorzystaniem różnych metod badawczych (pomiary respiracji, płytki Biolog, PLFA, inne).
  2. Relacje między właściwościami fizykochemicznymi gleby i roślinnością, a różnorodnością mikroorganizmów glebowych (w tym funkcjonalną) w ekosystemach łąkowych i leśnych.
  3. Badania w transekcie wysokościowo-klimatycznym w Beskidach (szczególnie eksperymenty terenowe) oraz w glebach borealnych.
  4. Monitoring biologiczny skażenia środowiska (np. metale ciężkie w porostach).
 
Początek strony