mrowki

Świergosz-Kowalewska Renata, dr hab.

  1. Zmienność genetyczna w populacjach nornicy rudej, Myodes glareolus, pod wpływem substancji toksycznych.
  2. Wpływ metali ciężkich na ekspresję genów (MT) i aktywność enzymów (AChE, CYP450, GPX; GR; GST) u nornicy rudej, Myodes glareolus.
  3. Toksykokinetyka metali ciężkich w tkankach nornicy rudej w zależności od rodzaju metalu, poziomu i czasu ekspozycji oraz od wpływu innych substancji oraz czynników naturalnych.
  4. Wpływ substancji toksycznych na zachowanie zwierząt.
 
Początek strony