mrowki

Niklińska Maria, dr hab.

  1. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na procesy biogeochemiczne (praca w terenie i laboratorium: badania tempa rozkładu ściółki leśnej lub standardowych materiałów w terenach o różnym stopniu skażenia; badania tempa respiracji w glebach zanieczyszczonych).
  2. Struktura, różnorodność i aktywność mikroorganizmów gruntów zrekultywowanych (płytki BIOLOG, metody molekularne).
  3. Ekologiczne metody oceny skutków zanieczyszczenia gleb.
  4. Wpływ czynników naturalnych (temperatury i wilgotności) na mineralizację węgla i azotu w glebach różnych ekosystemów.
  5. Wpływ zanieczyszczeń, czynników naturalnych i ich interakcji na parametry mikrobiologiczne gleb różnych ekosystemów.
  6. Wpływ dostępności metali ciężkich i biogenów na procesy glebowe (testowanie związków chemicznych blokujących metale ciężkie).
  7. Zmiany w tolerancji zespołów mikroorganizmów glebowych jako skutek działania różnych czynników stresogennych.
 
Początek strony