mrowki

Skład zespołu


Ekotoksykologii i Ekologii Stresu
24 osób:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5132
2.1.2
profesor zwyczajny
Kierownik Zespołu
664-5130
2.1.4
adiunkt z hab.
Dyrektor Instytutu, kierownik zespołu
664-5142
2.1.5
adiunkt
664-5195
3.2.8
adiunkt z hab.
664-5138
2.1.3
adiunkt z hab.
664-5134
2.1.14
asystent
664-5131
2.1.1
asystent naukowy
664-5197
3.2.15
profesor zwyczajny
664-5985
2.1.13
samodzielny biolog
664-5985
2.1.13
samodzielny biolog
664-6867
2.1.1
specjalista biolog
664-5450
3.0.5
specjalista chemik
664-5419
3.0.5
specjalista inżynieryjno-techniczny
664-6864
2.1.7
specjalista techniczny
664-5144
2.1.7
starszy wykładowca
664-5212
3.2.3
664-5138
2.1.3
asystent naukowy
doktorant
664-5144
2.1.7
doktorant
664-5447
3.2.13
doktorant
664-5133
2.1.13
doktorant
664 5133
2.1.13
doktorant
664-5133
2.1.13
doktorant
664-5133
2.1.13
doktorant

 
Początek strony