mrowki

Zakrzewska Marta, dr

  1. Ocena zanieczyszczenia powietrza Stacji Bazowych ZMŚP (i innych wybranych terenów) na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes.
  2. Dopływ metali ciężkich i biogennych (oraz siarki) z opadem ściółki do dna lasu na wybranych terenach Nadleśnictwa Olkusz.
  3. Zmiany histopatologiczne w tkankach gryzoni chronicznie narażonych na zanieczyszczenia środowiskowe.
  4. Biomarkery wskaźnikiem narażenia gryzoni na zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi.
  5. Wpływ metali ciężkich na wybrane parametry fizjologiczne nornicy rudej (na kondycję fizjologiczną nornicy rudej).
 
Początek strony