mrowki
HomePublikacje

Prace naukowe:

 1. Pajdak-Stós A., Fiałkowska E., Kocerba-Soroka W., Sobczyk M., Fyda J. Why is sex so rare in Lecane inermis (Rotifera: Monogononta) in wastewater treatment plants? Invertebrate Biology in press
 1. Kocerba-Soroka W., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Sobczyk M., Pławecka M. and Fyda J.(2013) Effect of the rotifer Lecane inermis, a potential sludge bulking control agent, on process parameters in a laboratory-scale SBR system. Water Science and Technology 68.9: 2012-2018.
 1. Klimek B., Fialkowska E., Kocerba-Soroka W., Fyda J., Sobczyk M. Pajdak-Stós A.(2013) Toxicity of Selected Trace Metals to Lecane inermis Rotifers Isolated From Activated Sludge” Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 91(3): 330-333
 1. Klimek B., Fialkowska E., Fyda J., Kocerba-Soroka W., Pajdak-Stós A., Sobczyk Ł. (2013) Toxicity of aluminium salts to Lecane inermis Rotifers: Are chemical and biological methods used to overcome activated sludge bulking mutually exclusive? Archives of Environmental Protection 39(3): 127-138
 1. Kocerba-Soroka W., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Klimek B., Kowalska E., Drzewicki A., Salvado H., Fyda J. (2013)The use of rotifers for limiting filamentous bacteria Type 021N, a bacteria causing activated sludge bulking. Water Science and Technology 67.7 1557-1563.
 1. Klimek B., Fyda J., Pajdak-Stós A., Kocerba W., Fiałkowska E., Sobczyk M. (2012) Toxicity of ammonia nitrogen to ciliated protozoa Stentor coeruleus and Coleps hirtus isolated from activated sludge of wastewater treatment plants. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 89: 975-977.
 1. Pajdak-Stós A., Fiałkowska E. (2012) The Influence of Temperature on the Effectiveness of Filamentous Bacteria Removal from Activated Sludge by Rotifers. Water Environment Research 84 (8): 619-625.
 1. Pajdak-Stós A., Kocerba W., Fiałkowska E., Klimek B., Fyda J. (2011) The effect of medium on selected life-history traits in three clones of Lecane inermis (Rotifera)from activated sludge. Water Science and Technology 63 (9): 2071-2076
 1. Fiałkowska E., Kocerba W., Pajdak-Stós A., Klimek B., Fyda J. (2011) Clonal variation in reproductive response to temperature by a potential bulking control agent, Lecane inermis (Rotifera). Water Science and Technology 64.2: 403-408

Prace popularno-naukowe:

 1. Mateusz Sobczyk, Edyta Fiałkowska, Beata Klimek, Wioleta Kocerba-Soroka, Agnieszka Pajdak-Stós, Janusz Fyda (2012) "Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem wrotków (Rotifera) – podsumowanie dotychczasowych wyników badań." Forum Eksploatatora 6(63)
 1. Jaskulska J., Fyda J., (2012): Sprzymierzeńcy z niewidzialnego świata. Mikroskopijne organizmy-działanie na wielka skalę. Projektor Jagielloński 20
 1. Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Pławecka M. (2011) Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego metodą biologiczną. Forum Eksploatatora 1 (52): 24-26.
 1. Kocerba-Soroka W. (2012) Grzyby. Forum eksploatatora 6 (63)
 1. Kocerba-Soroka W. (2012) Flexibacter. Forum eksploatatora 5 (62)
 1. Kocerba-Soroka W. (2012) Haliscomenobacter hydrosis. Forum eksploatatora 4 (61): 36
 1. Kocerba-Soroka W. (2012) Haliscomenobacter hydrosis. Forum eksploatatora 4 (61): 36
 1. Kocerba-Soroka W. (2012) Sphaerotilus natans. Forum eksploatatora 3 (60): 41
 1. Kocerba-Soroka W. (2012)Nostocoida limicola III (II i III). Forum eksploatatora 2 (59): 26
 1. Kocerba-Soroka W. (2012) Nostocoida limicola I. Forum eksploatatora 1 (58): 24
 1. Pajdak-Stós A., Fiałkowska E. (2011) Efektywność wrotków w kontroli puchnięcia osadu w zależności od temperatury. Forum eksploatatora 5 (56) 9-10: 18-24.
 1. Kocerba-Soroka W. (2011) Typ 1851. Forum eksploatatora 6 (57): 41
 1. Kocerba W. (2011) Typ 021N. Forum eksploatatora 5 (56): 26
 1. Kocerba W. (2011) Thiothrix sp.. Forum Eksploatatora 4 (55): 34
 1. Kocerba-Soroka W., Klimek B. (2011) Wrotki (Rotifera) - nowa broń w zwalczaniu bakterii nitkowatych w oczyszczalniach ścieków. Ekonatura 10 (95): 19-20
 1. Kocerba W. (2011) Typ 0041. Forum Eksploatatora 3 (54): 24
 1. Kocerba W. (2011) Typ 0092. Forum Eksploatatora 2 (53): 22 i 28
 1. Kocerba W. (2011) Actinomycetes (Nocardiopodobne). Forum Eksploatatora 1 (52): 28
 1. Fiałkowska E., Pajdak-Stós A. (2010) Prace nad nowatorskimi metodami zwalczania puchnięcia osadu otrzymują wsparcie z funduszy strukturalnych Innowacyjna Gospodarka. Forum eksploatatora 1 (46): 30.
 1. Kocerba W., Klimek B. (2010) Innowacyjna metoda zwalczania bakterii powodujących puchnięcie osadu czynnego w biologicznych oczyszczalniach ścieków. Wszechswiat 111 (7-9): 207-208
 1. Kocerba W. (2010) Microthrix parvicella. Forum eksploatatora 11-12: 30
 1. Fyda J. (2010): Wrotki (Rotifera). Forum Eksploatatora 1(46):32.

Konferencje:

 1. Fiałkowska E., Pajdak-Stós A, Kocerba-Soroka W., Sobczyk M., Salvado H. and Fyda J. (2013):Holophrya ciliate - a threat to Lecane inermis , a potential bulking control agent. IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology, Cypr, Limassol, 26-28 czerwca 2013
 1. Kocerba-Soroka W., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Sobczyk M. and Fyda J. (2013): Influence of rotifers inoculation on main process parameters in model wastewater treatment plant. IWA Regional Conference on Waste and Wastewater Management, Science and Technology, Cypr, Limassol, 26-28 czerwca 2013
 1. Korpak A., Sobczyk M., Wiąckowski K., Fyda J., (2013): Influence of predatory ciliate Dileptus margaritifer on activated sludge biocenosis. II Hydrokonferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, 21-22.03.2013. Materiały ze Zjazdu. 113
 1. M. Sobczyk, E. Fiałkowska, A. Pajdak-Stós, J. Fyda (2013) Skuteczność wrotków Lecane inermis w usuwaniu biofilmów tworzonych przez bakterie osadu czynnego
  II Studencka Hydrokonferencja z okazji Światowego Dnia Wody. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 21-22.03
 2. Pajdak-Stós A., Fiałkowska E., Kocerba-Soroka W., Sobczyk M., Fyda J, (2012): Why is sexual reproduction of rotifers so rare in activated sludge?. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-21 września, materiały ze zjazdu: 148. 
 1. Fyda J., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Kocerba -Soroka W., Sobczyk M (2012) Can rotifers control the abundance of filamentous bacteria in activated sludge of WWTP? Project in progress” I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 22-23 marca 2012
 1. Drzewicki A., Kowalska E., Fyda J, (2012): The use of Lecane inermis in the control of filamentous bacteria Type 0092. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-21 września, materiały ze zjazdu: 63.
 1. Kowalska E. J, (2012): The use of Lecane inermis (Bryce, 1892) to elimination of filamentous bacteria Heliscomenobacter hydrossis in the activated sludge. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-21 września, materiały ze zjazdu: 63.
 1. Kocerba-Soroka W., Fiałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Sobczyk M., Salvado H. (2012) Effect of rotifers Lecane inermis on SVI (sludge volume index) and activated sludge biocenosis. ECO TSP, Eco Technologies for Wastewater Treatment. 25-27 June 2012, Santiago de Compostela, Spain, : 52.
 1. Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Pławecka M. (2010) Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego metodą biologiczną. IX Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w dziedzinie Eksploatacij Oczyszczalni Ścieków. Eksploatatorzy dla Eksploatatorów, Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej,Zakopane 2010 : 1-7.
 1. Klimek B., Fiałkowska E., Fyda J., Kocerba W., Pajdak-Stós A. (2010) Aluminium Salts Toxicity to Lecane Inermis Rotifers. Are Chemical and Biological Method Overcoming the Activated Sludge Bulking Mutually Exclusive?. Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Gdańsk. Poland, September 19-23, 2010 : 71-74.
 1. Pajdak-Stós A., Fiałkowska E. (2010) Temperature-dependent effectiveness of rotifers in controlling filamentous bacteria. Microorganisms From Ecology To Technology, 6th Hydromicrobiological Conference, Gdańsk-Gdynia, June 6-10. 2010 : 46.
 
Ograniczenie puchniecia-baner
Początek strony