Budynek Instytutu
HomeOgłoszeniaWyniki konkursów ogłoszonych przez NCN

Wyniki konkursów ogłoszonych przez NCN

Miło nam jest poinformować, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach wyników ostatnich konkursów ogłoszonych przez NCN są projekty, które będą realizowane w naszym instytucie :

1. prof. dr hab. Wiesława Babika pt."Czy geny przetwarzające antygen koewoluują z genami zgodności tkankowej (MHC) klasy I u płazów ogoniastych?" -OPUS 12

2. prof. dr hab. Pawła Kotei pt."Eksperymentalna ewolucja adaptacji fizjologicznych i behawioralnych u nornicy rudej: podłoże molekularne i symbiotyczne bakterie układu pokarmowego." -OPUS 12

3. dr Karoliny Kuszewskiej pt. " Wpływ warunków wychowu larw na rozwój reprodukcyjnego pasożytnictwa wewnątrzgatunkowego oraz potencjał uczenia się u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) " -OPUS 12

4. mgr. Grzegorza Sowy pt. „Wpływ pestycydów i struktury krajobrazu na chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae): bioróżnorodność” –PRELUDIUM 12

5. dr Marianny Strzeleckiej (opiekun prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak) pt. „Does ecotourism have ability to empower residents to overcome environmental discrimination due to Natura 2000 in Poland ?- An examination through the lens of Weber's theory of formal and substantive rationality" – POLONEZ 3

 

Fotoreportaże

Instytut Nauk o Środ...
Image Detail
Początek strony