Budynek Instytutu
HomeOgłoszenia

New PhD Programme in Biology

Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University and Institute of Environmental Sciences are happy to announce new PhD Programme in Biology carried out in English, in full-time, four-year system. We offer (i) recruitment to the specific research topics, (ii) flexible choice of classes, (iii) support from advisory teams and (iv) training for skill useful in academic and non-academic career. Recruitment will be carried out in summer 2017. For more information visit www.binoz.uj.edu.pl/phd_biology

 

Wyniki konkursów ogłoszonych przez NCN

Miło nam jest poinformować, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach wyników ostatnich konkursów ogłoszonych przez NCN są projekty, które będą realizowane w naszym instytucie :

1. prof. dr hab. Wiesława Babika pt."Czy geny przetwarzające antygen koewoluują z genami zgodności tkankowej (MHC) klasy I u płazów ogoniastych?" -OPUS 12

2. prof. dr hab. Pawła Kotei pt."Eksperymentalna ewolucja adaptacji fizjologicznych i behawioralnych u nornicy rudej: podłoże molekularne i symbiotyczne bakterie układu pokarmowego." -OPUS 12

3. dr Karoliny Kuszewskiej pt. " Wpływ warunków wychowu larw na rozwój reprodukcyjnego pasożytnictwa wewnątrzgatunkowego oraz potencjał uczenia się u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) " -OPUS 12

4. mgr. Grzegorza Sowy pt. „Wpływ pestycydów i struktury krajobrazu na chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae): bioróżnorodność” –PRELUDIUM 12

5. dr Marianny Strzeleckiej (opiekun prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak) pt. „Does ecotourism have ability to empower residents to overcome environmental discrimination due to Natura 2000 in Poland ?- An examination through the lens of Weber's theory of formal and substantive rationality" – POLONEZ 3

 

Spotkanie z mistrzem - prof. R. Laskowski

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Ryszard Laskowski z Instytutu Nauk o Środowisku został Mistrzem w naukach przyrodniczych. Profesora można się spotkać w laboratoriach Zespołu Ekotoksykologii i Ekologii Stresu a więcej informacji o Profesorze można znaleźć się na stronie internetowej www.kierunek.uj.edu.pl,  https://www.youtube.com/watch?v=_YSGUdmGtlI 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu SONATA BIS 6

Miło nam jest poinformować, że wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATA BIS 6 ogłoszonego przez NCN jest projekt dr Edyty Sadowskiej pt. " Zmiany z wiekiem bilansu cieplnego jako czynnik odpowiedzialny za spadek reprodukcji z wiekiem: testowanie teorii ograniczenia poprzez rozpraszanie ciepła u ptaków i ssaków"

Wszystkie wyniki NCN można znaleźć pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-01-31-maestro8-harmonia8-sonatabis6)

 

Kurs on-line "Wprowadzenie do genetyki"

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zaprasza serdecznie do zapoznania się z kursem on-line "Wprowadzenie do genetyki", który prowadzony jest na Copernicus College przez dr. Szymona Drobniaka (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Upsali).

Copernicus College jest pierwszą polską ogólnodostępną platformą masowych kursów on-line (MOOC), czyli e-uniwersytetem, gdzie każdy może zdobywać wiedzę na poziomie akademickim bez wychodzenia z domu.

Copernicus College jest projektem zainicjowanym i rozwijanym przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, czyli współną jednostkę UJ i UPJP2, założoną i kierowaną przez prof. Michała Hellera.

Kurs dostępny jest na stronie Copernicus College:

 https://www.copernicuscollege.pl/kursy/wprowadzenie-do-genetyki

 

Fotoreportaże

Instytut Nauk o Środ...
Image Detail
Początek strony