Budynek Instytutu
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Toggle
W trakcie realizacji: Nie
( 35 )
Czynniki środowiskowe kształtujące różnorodność mazofauny gleb leśnych i jej wpływ na funkcje ekosystemu prof. dr hab. January Weiner Projekt promotorski 2004-2006
Development, improvement, and standardization of test systems for assessing sublethal effects of chemicals on fauna in the soil ecosystem prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt zagraniczny 1994-1996
Dobór płciowy, zmienność genetyczna i ochrona gatunkowa: testy eksperymentalne przy użyciu rozkruszka hiacyntowego Rhizoglyphus robini POL-POSTDOC III 2007-2010
Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów mgr Joanna Olko Fundusz UE 2009-2011
Dofinansowanie kosztów naprawy analizatora tlenu prof. dr hab. Paweł Koteja Dofinansowanie SPUB 2001
Dynamika akumulacji i wydalania cynku i kadmu u drapieżnych bezkręgowców lądowych z różnych grup taksonomicznych (Aranea, Lithobiomorpha, Coleoptera) oraz wpływ Zn i Cd na parametry populacyjne ich ofiary (Musca domestica) dr hab. Paulina Kramarz Projekt badawczy 1996-1997
Efekt doboru sztucznego na wydolność tlenową, zachowania drapieżnicze i roślinożerność u nornicy rudej (Clethrionomys glareolus): eksperymentalne testowanie hipotez o ewolucji adaptacji fizjologicznych prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt badawczy 2004-2007
Efekt doboru sztucznego na wydolność tlenową, zachowania drapieżnicze i roślinożerność u nornicy rudej: laboratoryjny model radiacji adaptacyjnej prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt badawczy 2007-2010
Efekt doboru sztucznego na wydolność tlenową, zachowania drapieżnicze i roślinożerność u nornicy rudej: pamięć i zdolność uczenia się Projekt badawczy 2009-2011
Efektywność doboru płciowego i naturalnego w usuwaniu szkodliwych mutacji indukowanych za pomocą promieniowania gamma dr Magdalena Konior Projekt badawczy 2005-2007
Ekologia kuny domowej (Martes foina) w aglomeracji wielkomiejskiej oraz mecznizmy kolonizacji terenów zurbanizowanych na przykładzie Krakowa dr Izabela Wierzbowska Projekt badawczy 2006-2009
Environmental Public awareness in various regions of Poland prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Projekt zagraniczny 2000-2002
EU-vide monitoring, methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interset prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Projekt badawczy UE 2004-2008
Evolutionary genetics of sexual selection prof. dr hab. Jacek Radwan Umowa 2008-2010
Ewolucja odporności na miedź u Tribolium castaneum (Coleoptera, Tenebrionidae) i jego pasożyta, Steinernema riobrawe (Rhabditid, Steinernematidae) oraz jego wpływ na układ gospodarz-pasożyt dr hab. Paulina Kramarz Projekt badawczy 2008-2011
Ewolucja poliformizmu samców Acaridae prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 1996-1999
Ewolucja proporcji płci w populacjach zróżnicowanych pod względem strategii osobniczych Projekt badawczy 2007-2009
Ewolucja strategii życiowych - teoria i jej weryfikacja prof. dr hab. Jan Kozłowski Umowa 2004-2006
Ewolucyjna stabilność w układzie źródło-ujście jako sposób regulacji zagęszczenia populacji w tym układzie na przykładzie chrząszczy mącznych z rodzaju Tribolium prof. dr hab. Adam Łomnicki Projekt badawczy 2002-2005
Ewolucyjne znaczenie mutacji umiarkowanie szkodliwych na przykładzie eksperymentalnych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt badawczy 1997-2000
Factors of Population Exstinction Risk dr hab. Paulina Kramarz Projekt zagraniczny 2009-2011
Fenotypowa i genetyczna korelacja między wydolnością tlenową mierzoną w różnych warunkach u nornicy rudej, Clethrionomys glareolus prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt promotorski 2007-2008
Finansowanie lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj Umowa 2000-2007
Finansowanie współpracy międzynarodowej ze Szwecją/Uppsala prof. dr hab. Ryszard Laskowski Dofinansowanie współpracy z zagranicą 1997-1999
Genetic and functional determinants of the mutational load: case study with the yeast Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt zagraniczny 2001-2004
Genetyczne i populacyjne determinanty degradacji substancji toksycznych przez mikroorganizmy na przykładzie eksperymentalnej ewolucji bakterii glebowych Commamonas sp. prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt badawczy 1994-1997
Genotypy mikoryzowych roślin uprawnych i nich przydatność w rolnictwie zachowawczym - realizowanego w ramach Akcji COST 870 prof. dr hab. Katarzyna Turnau Dofinansowanie SPUB 2008-2010
Geograficzny System Informacyjny (GIS) jako użyteczne narzędzie do analizy i przewidywania potencjalnych miejsc gniazdowania orlika krzykliwego Aquila pomarina i myszołowa Boteo buteo Projekt badawczy 2001-2002
Geographical and temporal variation in metal pollution in the Gulf of Gdansk, Poland dr hab. Wojciech Fiałkowski Dofinansowanie współpracy z zagranicą 2000-2001
Grant przyznany wracającemu ze stażu stypendyście dr hab. Joanna Rutkowska Umowa 2008-2009
Heavy metal accumulation and its effects on organism living in contamineted environment dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska Projekt zagraniczny 1999-2001
Heavy metal contamination in Poland prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Dofinansowanie współpracy z zagranicą 1996-1998
Indukowane reakcje obronne u sinic dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós Projekt badawczy 2001-2003
Indukowanie reakcje obronne u orzęsków dr hab. Krzysztof Wiąckowski Projekt badawczy 1997-1999
Indywidualna specjalizacja pokarmowa u niedźwiedzi brunatnych oraz ich reakcja na globalne zmiany prof. dr hab. Henryk Okarma Projekt badawczy 2011-2012
Początek strony