mrowki
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Toggle
W trakcie realizacji: Nie
( 24 )
Wpływ powstania jeziora Czorsztyńskiego na dietę wydry Lutra lutra Projekt badawczy 2006-2008
Wpływ presji żerowania jeleniowatych oraz innych czynników na wzrost i przydatność hodowlaną jodły pospolitej (Abies alba) w Bieszczadach, na terenie Nadleśnictwa Baligród Projekt badawczy 2002-2003
Wpływ różnych gatunków drzew i skladu mechanicznego gleby na aktywność i strukturę zespołów mikroorganizmów gleb industrioziemnych POL-POSTDOC III 2007-2010
Wpływ stresowych czynników środowiskowych na zespoły mikroorganizmów gleby ryzosferowej i nieryzosferowej dr Beata Klimek Projekt badawczy 2005-2007
Wpływ wydry na produkcję ryb karpiowatych na terenie stawów hodowlanych w rejonie Zatora Projekt promotorski 2001
Wpływ wysiłku reprodukcyjnego na aktywność układu odpornościowego u dziuplaków prof. dr hab. Mariusz Cichoń Projekt badawczy 1997-2000
Wykonanie cyfrowej mapy cenności obszarów posiadających znaczenie dla chronionych motyli z rodzaju Maculinea w strefie potencjalnego wpływu projektu Kraków City Park dr hab. Piotr Nowicki Umowa 2009
Wykonanie doświadczeń żywieniowych na jeleniach i dzikach w warunkach zagrodowych na terenie gospodarstwa rolniczego Agro Brusno Umowa 2003-2005
Wykorzystanie monitoringu biologicznego do oceny spowodowanych przez zbiornik zaporowy zmian w obciążeniu rzeki Raby dostepną dla makrobentosu frakcją metali ciężkich dr hab. Wojciech Fiałkowski Projekt badawczy 2003-2006
Zależność między przeżywalnością nornic rudych a ich podstawowych i maksymalnym tempem metabolizmu Projekt badawczy 2004-2006
Zależność przeżywalności i sukcesu reprodukcyjnego od cech fizjologicznych i behawioralnych u nornicy rudej prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt promotorski 2006-2008
Zależność stabilności ekosystemu od jego historii i stopnia złożoności na przykładzie łąk i odłogów Projekt promotorski 2010-2012
Zależny od wieku wpływ wysiłku reprodukcyjnego na ekspresję kosztów reprodukcji u samic muchołówki białoszyjnej prof. dr hab. Mariusz Cichoń Projekt badawczy 2001-2004
Zastosowanie grzybów mikoryzowych w komercyjnej uprawie storczyków Fundusz UE 2009-2012
Zastosowanie mikroorganizmów glebowych towarzyszącym roślinom siedlisk suchych w utrzymaniu lub podwyższaniu różnorodności biologicznej pogórniczych terenów galmanowych prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt badawczy 2004-2007
Zastosowanie mikroorganizmów w regulacji mobilności metali ciężkich w skali ekosystemu i krajobrazu: zintegrowane podejście do remediacji gleby poprzez procesy geobiologiczne prof. dr hab. Katarzyna Turnau Dofinansowanie SPUB 2009-2012
Zmiany histopatologiczne, wskaźniki krwi i wybrane biomarkery oraz poziom metali ciężkich w tkankach gryzoni z terenów leśnych Małopolski jako efekt oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Projekt badawczy 2001-2003
Zmiany struktury DNA oraz ekspresji genu metalotioneiny u nornicy rudej, Clethrionomys glareolus, pod wpływem oddziaływania metali dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska Projekt badawczy 2002-2003
Zmienność genetyczna myrmekofilnego motyla Maculinea teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) w Eurazji Projekt badawczy 2008-2010
Zmienność indywidualna, odziedziczalność i dziedziczne korelacje u nornicy rudej (Clethrionomys glareolus): testowanie hipotez o ewolucji adaptacji fizjologicznych i behawioralnych prof. dr hab. Paweł Koteja Projekt badawczy 2000-2003
Zróżnicowanie odpowiedzi immunologicznej piskląt muchołówki biołoszyjej Ficedula albicollis ze względu na ojcostwo - test hipotezy ''dobrych genów'' Projekt badawczy 2004-2006
Zróżnicowanie pulsów echolokacyjnych pomiędzy populacjami karlika malutkiego (Schreber, 1774) Projekt badawczy 2000-2001
Związek pomiędzy genami głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC), presją pasożytów i przeżywalnością zimową nornika północnego Microtus oeconomus Projekt badawczy 2009-2011
Zyski z kojarzeń pozapartnerskich w zmiennych warunkach środowiska u sikory modrej (Cyanistes caeruleus) prof. dr hab. Mariusz Cichoń Projekt badawczy 2010-2012
Początek strony