Budynek Instytutu
HomeNaukaProjekty badawcze
Search:
Kierownik
W trakcie
COM_FABRIK_ORDERTemat COM_FABRIK_ORDERKierownik COM_FABRIK_ORDERTyp Okres
Toggle
W trakcie realizacji: Nie
( 35 )
Integrating Basic and Applied Environmental Sciences for the Benefit of Local Communities prof. dr hab. Jan Kozłowski Projekt badawczy UE 2002-2005
Interactions between the ecotoxicological impacts of pesticides and heavy metals prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt zagraniczny 1998-1999
Inwentaryzacja przyrodnicza 'Dębnicko-Tynieckiego obszru łąkowego' Umowa 2008
Inwentaryzacja przyrodnicza w miejscach występowania organizmów chronionych: staw przy ul. Kaczeńcowej , staw przy ul. Szuwarowej prof. dr hab. January Weiner Umowa 2005
Kojarzenia pozapartnerskie, jako strategia unikania chowu wsobnego u ptaków dr Aneta Arct Projekt badawczy 2011
Konsekwencje eksperymentalnego usunięcia doboru płciowego u roztocza Rhizoglyphus robini prof. dr hab. Jacek Radwan Projekt badawczy 2001-2004
Koszty depozycji i uruchamiania zasobów energetycznych u gryzoni i ptaków Projekt badawczy 1994-1996
Koszty realizacji inwestycji, 5 pozycji dr hab. Maria Niklińska Dotacja celowa 2009
Krajowa siec informacji o bioróżnorodności prof. dr hab. Jan Kozłowski Umowa 2005-2008
Krajowa siec informacji o bioróżnorodności prof. dr hab. Jan Kozłowski Dofinansowanie SPUB 2003-2004
Maculinea Butterflies of the Habitat Directive and European Red List as Indicators and Tools for Habitat Conservation Management prof. dr hab. Michał Woyciechowski Projekt badawczy UE 2002-2005
Małopolskie Stypendium Doktoranckie Fundusz UE 2009
Małopolskie Stypendium Doktoranckie mgr Agata Jakubowska Fundusz UE 2009
Małopolskie Stypendium Doktoranckie Fundusz UE 2009
Małopolskie Stypendium Doktoranckie Fundusz UE 2009
Małopolskie Stypendium Doktoranckie mgr Joanna Kajzer-Bonk Fundusz UE 2009
Małopolskie Stypendium Doktoranckie dr Aneta Arct Fundusz UE 2009
Mechanizmy i koszty życia w skażonym metalami środowisku u Pterostichus oblongopunctatus (Carabidae: Coleoptera) dr Agnieszka Bednarska Projekt badawczy 2008-2011
Metaboliczna strategia wzrostu i przeżywania jako czynnik kształtujący interakcje genetyczne i środowiskowe u Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Ryszard Korona Projekt badawczy 2009-2012
Metody i systemy monitorowania gatunków i siedlisk o znaczeniu wspólnotowym obejmujące całą Unie Europejska prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Dofinansowanie SPUB 2005-2008
Mikoryza arbuskularna tatrzańskich roślin rzadkich i zagrożonych prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt promotorski 2005-2006
Mikoryza traw hałdy cynkowej Zakładów Górniczych Trzebionka prof. dr hab. Katarzyna Turnau Projekt promotorski 2003-2005
Mikroorganizmy środowisk ekstremalnych Stypendium 2011
Modelowanie optymalnych strategii alokacji energii organizmów wieloletnich w środowisku sezonowym oraz organizmów jednorocznych w warunkach zmiennej długości sezonu dr inż. Maciej Ejsmond Projekt badawczy 2009-2011
Motyle z rodzaju Maculinea z Europejskiej Czerwonej Księgi jako wskaźniki i narzędzia w ochronie i gospodarowaniu środowiskiem prof. dr hab. Michał Woyciechowski Dofinansowanie SPUB 2002-2005
Novel Methods fo Inegrated Risk Assessment of Cumulative Stressors in Europe prof. dr hab. Ryszard Laskowski Projekt badawczy UE 2004-2009
Nowe metody zintegrowanej oceny ryzyka skumulowanego działania czynników stresogennych w Europie prof. dr hab. Ryszard Laskowski Dofinansowanie SPUB 2005-2008
Ocena skażenia powietrza w Jaśle z zastosowaniem bioindykatorów roślinnych prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 1996-1999
Ocena uszkodzeń drzewostanów iglastych przez zanieczyszczenia przemysłowe NO2 i SO2 w różnych regionach Polski przy użyciu techniki mikroskopii skaningowej prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak Projekt badawczy 1996-1998
Ocena zagrożeń środowiska na wielką skalę za pomocą testowanych metod prof. dr hab. Michał Woyciechowski Dofinansowanie SPUB 2004-2007
Ocena zanieczyszczeń powietrza na podstawie zawartości sierki i metali ciężkich w porostach w roku 2011 - okazy okazy naturalne prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 2011
Ocena zanieczyszczenia parków narodowych metalami ciężkimi prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 1998-1999
Ocena zanieczyszczenia powietrza Magurskiego PN metalami ciężkimi w sezonie grzewczym jak i pozagrzewczym, przy pomocy transplantowanego porostu Hypogymnia physodes, jako biowskaźnika prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 1999
Ocena zanieczyszczenia powietrza na podstawie zawartości sierki i metali ciężkich w porostach prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 2008
Ocena zanieczyszczenia powietrza na podstawie zawartości sierki i metali ciężkich w porostach w roku 2009 - okazy transplantowane prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta Umowa 2010
Początek strony