Budynek Instytutu
HomeNaukaNagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Prof. Jan Kozłowski otrzymał Polskiego Nobla 2016

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz 25. przyznała Nagrody FNP, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało 4 wybitnych polskich uczonych - profesorowie Jan Kozłowski i Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej i prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody FNP przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prof. Jan Kozłowski z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ został nagrodzony przez FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów.

Czytaj więcej...

 

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla dr. hab. Wiesława Babika

Dr hab. Wiesław Babik z naszego Instytutu został laureatem nagrody Narodowego Centrum Nauki (NCN) w obszarze nauk o życiu. Kapituła przyznała mu wyróżnienie za badania nad ewolucją adaptatywną zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genów MHC.

Laureatem nagrody mógł zostać uczony, który nie ukończył 40. roku życia. Wyróżnienie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Nagroda jest fundowana przez przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej. Każdy ze zwycięzców otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl

 

Laureaci X edycji konkursu na stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Z radością i satysfakcją informujemy, że dr Zofia Prokop i dr Szymon Drobniak zostali laureatami X edycji konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wynalazki z INoŚ nagrodzone medalami targów wynalazczości "Concours Lépine"

Z radością informujemy, że dwa wynalazki z Instytut Nauk o Środowisku prezentowane przez dr Renatę Bartoszewicz (Broker Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) na targach wynalazczości w Paryżu zostały odznaczone medalami

1. Medal srebrny dla wynalazku - Sposób modyfikacji naturalnych szczepów drożdży Saccharomyces sp., zmodyfikowany szczep drożdży
Saccharomyces sp. oraz sposób izolacji komórek spoczynkowych drożdży - Twórca dr Dominika Włoch-Salamon.

2. Medal brązowy dla wynalazku - Kompozycja farmaceutyczna do stosowania w leczeniu lub profilaktyce ryb - Twórcy: dr hab. Wojciech Fiałkowski , dr Wojciech Górecki, Łukasz Pijanowski, Monika Komorowska)

 

Wiadomości UJ

 

Mgr Piotr Zieliński laureatem 23. edycji konkursu w programie "Start"!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w programie "Start".
Serdecznie gratulujemy doktorantowi naszego Instytutu mgr. Piotrowi Zielińskiemu, który został laureatem w/w konkursu.

 

Dr Szymon Drobniak zwycięzcą 4. edycji konkursu FameLab Poland!

Gratulujemy dr Szymonowi Drobniakowi, pracownikowi naszego instytutu zwycięstwa w międzynarodowym konkursie FameLab 2015. Więcej na stronie:  http://www.famelab.org.pl

 

 

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Tegoroczną laureatką nagrody im. Artura Rojszczaka, przyznawanej przez Klub Stypendystów FNP, została

dr Agata Kołodziejczyk z zespołu prof. dr hab. Pawła Kotei.

Nagrodę tę Klub przyznaje młodym, wyróżniającym się uczonym, którzy charakteryzują się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Laureatka łączy pracę naukową neurobiologa z działalnością popularyzatorską i organizacyjną na polu astronomii.

 

Stypendium w programie START

W gronie 127 laureatów  21. konkursu w programie START  dla młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej znalazły się dwie doktorantki z Instytutu Nauk o Środowisku: 

  • mgr Karolina Kuszewska
  • mgr Magdalena Lidia Lenda
 

VIII konkurs miesięcznika „Forum Akademickie”

Dr Szymon Drobniak z Instytutu Nauk o Środowisku UJ został laureatem VIII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach za pracę: Krótka historia zdrady (o ptasich kopulacjach pozapartnerskich badanych na Gotlandii).

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Stypendium Ministra dla młodych wybitnych naukowców

Mgr Joanna Cent (doktorantka w Zespole dr hab. Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak) otrzymała stypendium Ministra dla młodych wybitnych naukowców.

 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

W gronie laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską znalazła się dr Krystyna Nadachowska-Brzyska z Instytutu Nauk o Środowisku.

Wyróżniona praca doktorska: Czynniki kształtujące zmienność różnych klas markerów molekularnych u traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris).

 

Stypendia dla młodych uczonych z UJ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 20. edycję konkursu w programie START – stypendia dla młodych uczonych. Laureaci – 117 wybitnych młodych badaczy – zostali wyłonieni spośród 968 kandydatów. Zwycięzcy otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel. W konkursie startowali zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium.

Nagrodzeni młodzi uczeni z Instytutu Nauk o Środowisku:

  • mgr Magdalena Lenda
  • dr Zofia Prokop
 

10 stypendiów MNiSW dla naukowców z UJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia dla wybitnych młodych naukowców w 2010 roku. Stypendia te są przyznawane od kilku lat wybitnym młodym naukowcom, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Laureaci będą przez trzy lata otrzymywać miesięczne stypendia. W gronie tegorocznych laureatów znalazło się dziesięciu naukowców związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, w tym trzech z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, wszyscy z Instytutu Nauk o Środowisku

  • Dr hab. Wiesław Babik
  • Dr Agnieszka Bednarska
  • Dr Joanna Rutkowska
 

Podkategorie

Początek strony