mrowki
HomeNaukaKsiążki

Książki

 • Berg, B.; Laskowski, R. (2006) Litter decomposition: a guide to carbon and nutrient turnover. Advances in Ecological Research 38. Elsevier : 421 pp..
 • Bobek, B.; Morow, K.; Perzanowski, K.; Kosobucka, M. (1992) Jeleń. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Oficyna edytorska 'Wydawnictwo Świat'. Warszawa : s. 200.
 • Bobek, B.; Perzanowski, K.; Regelin W.L. (1992) Global Trends in Wildlife Management. 18th IUGB Congress, Jagiellonian Univeristy Kraków, Poland; August 1987 Transactions Vol. 2. Świat Press Kraków - Warszawa : s. 621.
 • Bobek, B.; Perzanowski, K.; Regelin W.L. (1991) Global Trends in Wildlife Management. 18th IUGB Congress, Jagiellonian Univeristy Kraków, Poland; August 1987 Transactions Vol. 1. Świat Press Kraków - Warszawa : s. 660.
 • Bobek, B.; Perzanowski, K.; Regelin, W.E.; Tertil, R. (red.) (1987) Abstracts of the XVIIIth Congress of the International Union Game Biologists.. Jagiellonian University, Kraków : s. 226.
 • Bombińska, B.; Gierek, E.; Grodzińska-Jurczak, M. Kubieniec, J. (2001) Dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Małopolski. Edukacyjna ścieżka dla klas IV-VI.. Wydawnictwo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Kraków. 2001 : s. 64.
 • Chodak M., Niklińska M.(red.) (2011) Metody badania różnorodności zespołów mikroorganizmów glebowych. Agencja Wydawnicza ART-TEKST, Kraków 2011 : 63 pp.
 • Czapik, A. (1988) Rodzinne gniazdo (Nestwarme). Tłumaczenie książki V. Droschera. : s. 299.
 • Czech, A. (2000) Bóbr - gryzący problem?. Towarzystwo na rzecz Ziemi. Kraków - Oświęcim : s. 67.
 • Czech, A. (2000) Bóbr. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin : s. 102.
 • Fiałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Wiąckowski K. (2010) Osad czynny: biologia i analiza mikroskopowa. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o. : 257 pp.
 • Fiałkowska, E.; Fyda, J.; Pajdak-Stós, A.; Wiąckowski, K. (2005) Osad czynny - biologia i analiza mikroskopowa. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, płyta CD : s.257.
 • Fiałkowski, W.; Furse, M. T.; Jones, I.; Kłonowska-Olejnik, M. (2005) Wykorzystanie zespołów makrozoobentosu w ocenie stanu rzek ekologicznego rzek. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków : s. 41.
 • Gajuś-Lankamer, E.; Wójcik, A. M.; Grodzińska-Jurczak, M. (2005) Człowiek a środowisko. Program edukacji ekologicznej w gimnazjum. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Wydawnictwo "Zielone Brygady". Kraków : s. 29.
 • van Gestel C. A. M., Jonker M., Kammenga J. E., Laskowski R., Svendsen C. (eds.) (2010) Mixture Toxicity: Linking Approaches from Ecological and Human Toxicology . Taylor & Francis Group, SETAC : 320 pp.
 • Gil, M.; Wierzbowska, I.; Okarma, H. (2005) Psy i koty w otoczeniu człowieka. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków : s. 16.
 • Górecki, A.; Kozłowski, J.; Gębczyński, M. (red.) (1987) Ćwiczenia z ekologii. Podręcznik dla studentów Biologii Ogólnej i Biologii Środowiskowej.. Uniwersytet Jagielloński i Filia UW w Białymstoku : s. 275.
 • Grodzińska, K.; Laskowski, R. (red.) (1996) Ocena stanu środowiska i procesów zachodzących w lasach zlewni potoku Ratanica (Pogórze Wielickie, Polska Południowa). Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa : s. 143.
 • Grodzińska-Jurczak M., Tarabuła-Fiertak M. (2010) Jak projektować i prowadzić działania informacyjno - konsultacyjne na obszarach Natura 2000?. Wydawnictwo UJ, Kraków : .
 • Grodzińska-Jurczak M., Tarabuła-Fiertak M. (red.) (2010) Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach Natura 2000?. Wydawnictwo UJ, Kraków : 121 ss..
 • Grodzińska-Jurczak, M. (1996) Wybrane zagadnienia ochrony środowiska. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. OPAL PG : s. 124.
 • Grodzińska-Jurczak, M. (1996) Wybrane zagadnienia ochrony środowiska. Zeszyt ćwiczeń. OPAL PG : s. 104.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Bartosiewicz, A. (2002) Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien?. Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków : .
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Jamka, R. (2000) Edukacja ekologiczna - zbiór materiałów dla nauczycieli i studentów. Studio Wydawnicze Opal PG, Kraków : s. 163.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła, M. (2003) Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Jaśle? Kampania informacyjna w Jaśle. Wydawnictwo "Zielone Brygady", Urząd Miasta w Jaśle : s. 32.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła, M. (2002) Jak chronić Zlewnię Górnej Raby?. Wydawnictwo "Zielone Brygady", Myślenice : s. 31.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła, M. (2001) Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków : s. 44.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła, M. (2001) Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych. Poradnik dla nauczyciela. Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków : s. 60.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła-Fiertak, M. (2005) Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? Zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wydawnictwo "Zielone Brygady". Kraków : s. 81.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła-Fiertak, M. (2005) Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? Zestaw scenariuszy zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Wydawnictwo "Zielone Brygady". Kraków : s. 81.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła-Fiertak, M. (2005) Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzić?. Instytut Nauk o Środowisku, Wydawnictwo "Zielone Brygady". Kraków : s. 46.
 • Grodzińska-Jurczak, M.; Tarabuła-Fiertak, M. (2004) Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien?. Wydawnictwo "Zielone Brygady". Kraków : s. 18.
 • Grzegorczyk, M.; Perzanowska, J. (red.) (2005) Skarby przyrody i kultury Krakowa i okolic. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT PAT, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Wydawnictwo WAM. Kraków : s. 495.
 • Harmata, W. (1995) Fenologia ogólna. Skrypty Uczelniane UJ nr 729 : s. 61.
 • Hędrzak M., Kędzior R., Nielubowicz M., Łapiński S., Wiehle D., Wierzbowska I. (2008) Zwierzęta moje hobby. Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, s. 224 : .
 • Jancarz, B.; Weiner, J.; Wikiera, M. (2003) Biologia. Człowiek w równowadze. Część 3. Znak & Autorzy, Kraków, ss. 187 : .
 • Kammenga, J.; Laskowski, R. (eds.) (2000) Demography in Ecotoxicology. John Wiley & Sons Ltd, Chichester : 297 pp.
 • Kozłowski J. (2011) Energia-Klimat-Kryzys. W: Żurek A. ks.(red.)Odpowiedzialność za życie i stworzony świat.Quaestiones ad disputandum 11, Wyd. BIBLOS, Tarnów 2011 : 33-38.
 • Krzanowska, H.; Łomnicki, A.; Rafiński, J.; Szarski, H.; Szymura, J.M. (1995) Zarys mechanizmów ewolucji (red. H.Krzanowska, A.Łomnicki). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 402.
 • Kudłek, J.; Pępkowska, A. (red) (2005) Przyroda Krakowa. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Opracowanie w ramach Europejskiego Centrum Doskonałości IBAES : pp. 57.
 • Kudłek, J.; Pępkowska, A.; Walasz, K.; Weiner, J. (2005) Koncepcja ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Opracowanie w ramach Europejskiego Centrum Doskonałości IBAES, Kraków : s. 169.
 • Laskowski, R.; Migula, P. (2004) Ekotoksykologia: od komórki do ekosystemu. [Ecotoxicology: from a cell to an ecosystem; in Polish]. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa : 347 pp.
 • Łonmicki A. (2012) Ekologia ewolucyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 228 s.
 • Łomnicki, A. (1999) Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 263.
 • Łomnicki, A. (1995) Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 245.
 • Łomnicki, A. (1988) Population Ecology of Individuals. Princeton University Press, Princeton, N.J. : s. 223.
 • Łomnicki, A. (red.) (1994) Opinia o filmie video 'Ewolucja: rzeczywistość czy domniemanie'. Universitas : s. 68.
 • Mace, G.; Delbaere, B.; Hanski, I.; Harrison, J.; Novo, F. G.; Pereira, H.; Watt, A.; Weiner, J. (2005) A user's quide to biodiversity indicators. The Royal Society, London : pp. 42.
 • Marchlewska-Koj A. (2011) Feromony ssaków -ich rola w fizjologii i zachowaniu. Rozprawy Wydziału Przyrodniczego PAU, Kraków 4: 137 s.
 • Marchlewska-Koj, A.; Lepri, J.J.; Müller-Schwarze D. (eds.) (2001) Chemical Signals in Vertebrates 9. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York : 482 pp.
 • Maruyama, N.; Bobek, B.; Ono, Y.; Regelin, W.; Bartos, L.; Ratcliffe, P.R. (1991) Wildlife Conservation. Present trends and Perspectives for the 21st Century. Proceedings of the International Symposium on Wildlife Conservation in Tsukuba and Yokohama, Japan, August 21-25, 1990 : .
 • Mielczarek, P.; Cichocki, W. (1999) Polskie nazewnictwo ptaków świata. Notatki Ornitologiczne : s. 264.
 • Niklińska, M.; Chodak, M.; Laskowski, R (2005) Ekologiczne metody oceny skutków zanieczyszczenia gleb [Ecological methods of soil contamination assessment; in Polish].. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna " Art-Tekst", Kraków : s. 89.
 • Perzanowska, J.; Makomaska-Juchiewicz, M.; Cierlik, G.; Król, W.; Tworek, S.; Kotońska, B.; Okarma, H. (2005) Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków : s.68.
 • Sawicka-Kapusta, K.; Zakrzewska, M.; Gdula-Argasińska, J.; Stochmal, M. (2005) Ocena narażenia środowiska obszarów chronionych. Zanieczyszczenia metalami i SO2 Parków Narodowych. Instytut Nauk o Środowisku UJ. Kraków : s. 110.
 • Turnau K. (2011) Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Resyoration of Mine Tailings. In: Greipsson S. (ed) Restoration Ecology. Jones and Bartlett Learning 8.2: 201-205.
 • Walasz, K. (red.) (2000) Atlas ptaków zimujących Małopolski. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Kraków : s. 602.
 • Walasz, K.(red.); Baran, D.(red.); Bielański, W.; Martyka, R.; Musiałek, R.; Śnigórska, K.; Wilk, T. (2002) Ptaki. Materiały dla nauczycieli. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Kraków : 143 str..
 • Walasz, K.; Mielczarek, P. (red.) (1992) Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-91. Monografia Ptaków Małopolski, Biologica Silesiae, Wrocław : s. 522.
 • Walasz, K.; Tworek, S.; Wiehle, D. (2006) Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków : 143 str..
 • Weiner J. (2009) Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny.. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nowe Wydanie: 155.
 • Weiner, J. (2005) Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wydanie drugie poprawione i unowocześnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 610.
 • Weiner, J. (2003) Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydanie III poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 153.
 • Weiner, J. (2003) Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wydanie drugie poprawione i unowocześnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 609.
 • Weiner, J. (1999) Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej.. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 591.
 • Weiner, J. (1999) Różnorodność życia (The diversity of life). Tłumaczenie książki O. Wilsona. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa : ss. 508.
 • Weiner, J. (1998) Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa : s. 151.
 • Weiner, J. (1998) Trzeci szympans (The third chimpanzee). Tłumaczenie książki J. Diamonda. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa : s. 499.
 • Weiner, J. (1992) Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster. Skrypty Uczelniane Nr 667. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków : s. 90.
 • Weiner, J. (red.) (2005) Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Tłumaczenie książki A. S. Pullin. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa : s. 393.
 • Wierzbowska I. (2010) Wilk. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków : 102 pp.
 • Wierzbowska I. (2008) Psy. Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, s. 208 : .
 • Wierzbowska I., Kruczek J., Brągiel W. (2010) Poroża Jeleni. Historia. Katalog zbiorów. Wyd. Muzeum Zamkowego, Pszczyna : 127 pp.
 • Wierzbowska, I. (2005) Psy. Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków : s. 64.
 • Wierzbowska, I. (2005) Koty. Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków : pp. 64.
 • Wojtusiak, R. J. (1986) Etologia opisowa zwierząt. Skrypt UJ Krakow 253: s. 379.
 • Wojtusiak, R. J., (red.) (1986) Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt. PWN Warszawa-Kraków : s. 173.
 
Początek strony