Budynek Instytutu
HomeInstytutRada Instytutu

Skład Rady Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi:

  

Profesorowie zwyczajni

1. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń

2. Prof. dr hab. Paweł Koteja

3. Prof. dr hab. Jan Kozłowski

4. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski

5. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

6. Prof. dr hab. January Weiner

     7. Prof. dr hab. Michał Woyciechowski

  

Profesorowie nadzwyczajni:

8. Prof. dr hab. Wiesław Babik

9. Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

10. Prof. dr hab. Ryszard Korona              

Adiunkci:

11. Dr hab. Marcin Czarnołęski                            

12. Dr hab. Wojciech Fiałkowski                          

13. Dr hab. Janusz Fyda                                         

14. Dr hab. Joanna Kapusta                                   

15. Dr hab. Paulina Kramarz                                 

16. Dr hab. Małgorzata Kruczek                           

17. Dr hab. Maria Niklińska                                  

18. Dr hab. Piotr Nowicki                                     

19. Dr hab. Anna Rożen                                       

20. Dr hab. Joanna Rutkowska                              

21. Dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska         

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

22. Dr Beata Klimek                                                                                          

23.Dr Anna Łabęcka                                                                                          

24. Dr Izabela Wierzbowska                                                                              

25. Dr Marta Zakrzewska                                                                                   

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

26. Dr Iwona Jabłońska                                        prac. adm.                             

27. Dr Agnieszka Pajdak-Stós                             prac. nauk.-tech.                   

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

28. Mgr Monika Prus                                           przedstawiciel doktorantów      

29. Mgr Hanna Tutaj                                           przedstawiciel doktorantów      

30. Pani Julia Barczyk                                         przedstawiciel studentów        

31. Pani Marta Grosiak                                        przedstawiciel studentów        

32. Pan Maciej Jędrychowski                              przedstawiciel studentów        

33. Pani Rita Rakowska                                      przedstawiciel studentów        

Profesor z głosem doradczym:

34. Prof. dr hab. Henryk Okarma                                                

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

35. Prof. dr hab. Andrzej Górecki                                                           

36. Prof. dr hab. Adam Łomnicki                                                           

37. Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj                                               

38. Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta  

                          

Przedstawiciele związków zawodowych:

 

39. Edward Szmyd 

 
Początek strony