mrowki
HomeInstytutRada Instytutu

Skład Rady Instytutu

     Samodzielni pracownicy naukowi:

     Profesorowie zwyczajni:

   1. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
   2. Prof. dr hab. Jan Kozłowski
   3. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
   4. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau
   5. Prof. dr hab. January Weiner;
   6. Prof. dr hab. Michał Woyciechowski

    Profesorowie nadzwyczajni:

   7. Prof. dr hab. Wiesław Babik 
   8. Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
   9. Prof. dr hab. Ryszard Korona
   10. Prof. dr hab. Paweł Koteja

    Adiunkci dr hab.

   11. Dr hab. Marcin Czarnołęski
   12. Dr hab. Wojciech Fiałkowski
   13. Dr hab. Janusz Fyda
   14. Dr hab. Joanna Kapusta
   15. Dr hab. Paulina Kramarz
   16. Dr hab. Małgorzata Kruczek
   17. Dr hab. Maria Niklińska
   18. Dr hab. Piotr Nowicki
   19. Dr hab. Anna Rożen
   20. Dr hab. Joanna Rutkowska
   21. Dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska

    Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

   22. Dr Beata Klimek
   23. Dr Anna Łabęcka
   24. Dr Izabela Wierzbowska
   25. Dr Marta Zakrzewska

    Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

   26. Dr Iwona Jabłońska
   27. Dr Agnieszka Pajdak-Stós

    Przedstawiciele doktorantów i studentów:

   28. Mgr Monika Prus
   29. Mgr Hanna Tutaj
   30. Marta Grosiak
   31. Maciej Jędrychowski
   32. Rita Rakowska

    Profesor z głosem doradczym:

   33. Prof. dr hab. Henryk Okarma

    Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

   34. Prof. dr hab. Andrzej Górecki
   35. Prof. dr hab. Adam Łomnicki
   36. Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj
   37. Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta

    Przedstawiciele związków zawodowych:

   38. Edward Szmyd 
 
Początek strony